Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Jubileum zapáleného ochrancu slovenského jazyka

Medzi slovenskými jazykovedcami je meno doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc. uznávaným pojmom už desaťročia. Vysokoškolský pedagóg, jazykovedec a literárny vedec i predstaviteľ matičného hnutia v Prešove je zapáleným ochrancom slovenského jazyka, udržiavateľom a rozvíjateľom jeho podstaty, kvality i dejinného poslania v živote Slovákov. Rodáka z Trsteného pri Hornáde však dobre poznajú nielen na prešovskej akademickej pôde, ale napríklad aj v Brezne, kde inicioval vznik Horehronského múzea a bol spoluzakladateľom tamojšej celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti pedagógov. Projekt dostal názov Chalupkovo Brezno. A akosi mimovoľne, ale cieľavedome,  sa podieľal aj na obnovení činnosti tamojšej mestskej organizácie Matice slovenskej.

Keď sme spomenuli akademickú pôdu, je veľmi ťažké a zložité posúdiť, ktorá je mu bližšia. Prešovská, žilinská, ružomberská, banskobystrická či košická?  Všade tam zanechal svoju pedagogickú i vedeckú stopu, všade sa snažil vyzdvihnúť slovenský jazyk na piedestál, ktorý mu ako rodnej reči Slovákov právom patrí a ktorú by mal každý príslušník tohto konečne zvrchovaného, suverénneho a moderného národa milovať, ctiť a chrániť.

Ani vzácne životné jubileum osemdesiatin neubralo doc. L. Bartkovi na odbornosti, životnom eláne a zápale pri ochrane slovenčiny. Počas svojej nedávnej prednášky Slovenský jazyk a Matica slovenská, ktorú pri príležitosti okrúhlych narodenín pripravili Miestna organizácia, Dom a Jazykový odbor Matice slovenskej v Prešove, vyjadril síce svoje poľutovanie nad nízkou kvalitou slovenského jazyka v súčasných slovenských médiách, ale zároveň vyjadril presvedčenie, že tak, ako spisovný jazyk, i nárečia budú žiť naďalej vo svojej kráse a bohatosti. A súčasné ťažké časy, všeobecne neprajné kvalitnej kultúre i rozvíjaniu ľudovej slovesnosti a národných tradícií prežijú a ostanú ako súčasť národného bohatstva a identity aj pre naše ďalšie generácie.

K mnohým blahoželaniam vzácnemu jubilantovi sa pripájame aj my s prianím množstva ďalších vedeckých i osobných úspechov a pevného zdravia. Za všetkých milovníkov rodného jazyka vám pán Bartko zo srdca blahoželáme!          

Zapálený ochranca slovenského jazyka

Zapálený ochranca slovenského jazyka

Blahoželanie jubilantovi od Matice slovenskej

Blahoželanie jubilantovi od Matice slovenskej