Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Jubilant Milan Országh prekročil prah osemdesiatky

V minulých dňoch, presne 11. mája 2022 si v kruhu najbližších priateľov a kolegov pripomenul, že čas, ten večný bežec, sa nedá zastaviť a na svojich krídlach mu priniesol osemdesiatku. Pripomína roky tvorivej a užitočnej práce. Oslávenec bol a mnoho rokov je pevnou súčasťou prešovského spoločenského, kultúrneho, hudobného i novinárskeho života. Svoj tvorivý talent pretavil do viacerých oblastí.

Hudba bola a stále je na prvom mieste. Naplno sa jej začal venovať ako štrnásťročný chlapec. S kamarátom Petrom Lipom, osobnosťou, ktorá desiatky rokov dominuje na slovenskej hudobnej scéne, založil prvú bigbítovú kapelu v Prešove pod názvom Futurama. Najväčšie úspechy dosiahol ako hudobník v rokoch 1957 – 1963. Počas svojho tvorivého života si svojím talentom doslova vybojoval pevné miesto na prešovskej hudobnej scéne. Aj v dôchodkovom veku dokázal založiť a úspešne účinkovať spolu s výtvarným umelcom Dionýzom Dugasom v hudobnej skupine pod názvom Pamätníci.

V jeho tvorivej práci má významné miesto aj fotografovanie.

Napriek výrazným úspechom si na svoje živobytie zarábal kvalitnou žurnalistickou činnosťou. Jeho celoživotným úsilím vždy bolo a stále je čo najúčinnejšie pôsobiť na prospech slovenského národa, jeho vzdelanosti a kultúry. Pôsobiť slovom, ktoré pomáha oživovať nádej na lepší a kvalitnejší život, ktoré pomáha zveľaďovať, podporuje krásu, nadšenie i elán ľudí na rôznych postoch. Odmieta slovo, ktoré nivočí, ubližuje a znevažuje človeka a v dnešných časoch až príliš často aj hodnotné výsledky ľudského umu a rúk. Ako publicista zmapoval hudobný život v Prešove od 19. storočia až po koniec 70. rokov. Bol pri zrode a pevnou súčasťou Prešovského večerníka. Kvalitnými článkami, glosami aj komentármi prispieval do rôznych časopisov. Dvadsať rokov publikuje na stránkach Slovenského rozhľadu, ktorý v súčasnosti vychádza ako internetové noviny.

Jubilant patrí k zakladajúcim členom Únie slovenských novinárov a je celkom prirodzené, že pri životnom jubileu prevzal Cenu Gabriela Zelenaya za dlhoročnú profesionálnu prácu na prospech zvyšovania úrovne slovenskej žurnalistiky, šírenie národných ideí a posilňovanie jej postavenia doma i v zahraničí.

Do ďalšej etapy oslávencovi žičíme dobré zdravie, veľa šťastia aj pohodu a pokoj v duši.

Foto: JUDr. Eugen Longauer 

Milan Országh s Cenou Gaba Zelenaya

Milan Országh s Cenou Gaba Zelenaya

Cenu odovzdal J. Kuchár za účasto poslanca NR SR S. Kubáneka

Cenu odovzdal J. Kuchár za účasto poslanca NR SR S. Kubáneka