Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Jedovatá zdravoveda - Milan Kenda

 

 • Nepodarí sa vám aktivizovať zdravotníkov tým, že máte smrť v očiach, ak ju nemáte podchytenú v chorobopise.
 • Obohatil lekársku vedu a cintorín.
 • Pacient v ordinácii si zvyčajne môže dôkladne pohovoriť len o lekárovej chorobe.
 • Podivný paradox: Niektorí lekári pracujú pedantne len dovtedy, kým si nezískajú meno.
 • Dobre znášal prevozy, smrti podľahol až pri preväze.
 • Predovšetkým slávne skalpely majú šance rezať tučné obálky.
 • Prevencia chráni naše zdravie pred zásahmi lekárov.
 • Príťažlivé pacientky nebývajú príťažou.
 • Slávni lekári sú produktom návštev slávnych pacientov.
 • Správny pacient je ten, čo bez úhony prežije nesprávnu liečbu.
 • Šaman pri stretnutí s chorým zarieka, náš zdravotník narieka – už pred stretnutím, cez neho i po ňom.
 • V každom pacientovi vidí človeka – nepatriaceho práve do jeho ordinácie.
 • Všeličo býva sekundárne, keď je primár na dovolenke.
 • Všetci lekári ako medici chceli pomáhať iným, ibaže niektorí potom začali pomáhať predovšetkým sebe.
 • Vykázali ho: teplomer nič neukázal.
 • Zachránil málo pacientov. Ospravedlňuje ho však fakt, že zachránil veľa peňazí za lieky z poisťovní.
 • Získal práceneschopnosť na základe šelestu – lenže veľkých bankoviek.
 • Žijeme vo veku kozmických rýchlostí! Niekedy sme vyšetrení s ordinačnou kľučkou v ruke.
 • Anestéza nám umožňuje nevnímať vlastnú bolesť tak dokonale, ako nevnímame bolesť cudziu.
 • Bezplatnou prehliadkou módy je čakanie pred ordináciou populárneho a slávneho gynekológa.