Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Jeden z najlepších slovenských výtvarných umelcov, humoristov, tvorcov internetového Humorikonu – Milan Kupecký

Vladimír Pavlík karikaturista, výtvarník, je v súčasnosti na dôchodku.  Pôvodným povolaním bol designér. Od roku 1982 až doteraz, je riaditeľom pravidelného bienále humoru Novomestský osteň. Mimochodom, Vladimír Pavlík je aj držiteľom dvoch slovenských rekordov v rýchlokreslení karikatúr a autorom najväčšieho kresleného farebného vtipu, ktorého prezentácia sa uskutočnila v roku 2011 v rodnom Novom Meste nad Váhom, kde žije a pracuje. Teraz je na dôchodku a okrem kreslenia sa venuje rodine a najmä svojej vnučke. Je ilustrátorom i vydavateľom niekoľkých kníh kresleného humoru. Prvé kresby mal uverejnené v roku 1972 v bývalej Smene na nedeľu, Pravde, denníku Šport i v televízii. Zároveň je pravidelným predsedom poroty podobnej pravidelnej súťaže ktorá sa koná v Hlohovci a má názov Fraštacký tŕň. Doteraz získal viac ako 40 ocenení na medzinárodných festivaloch kresleného humoru, v roku 2020 ich bolo desať. Autor má rád svet farebných, veselých i vtipných príbehov, ktoré vymýšľa a starostlivo ukladá na maliarske plátno. Tieto obrázky majú stále nové a nové pokračovania. Niekedy sa sústredí vo svojej umeleckej tvorbe na obrázky úsmevno – smutné alebo tak trochu aj milo sarkastické. Predovšetkým však maľuje s láskavým pohľadom na svet okolo nás, komponuje s veľkou obrazotvornosťou a fantáziou. Pavlíkov maliarsky svet je v dnešnom, tak odpudivo materiálnom prostredí, neskutočne plný dobra, poetických, neuveriteľných príbehov fantázie a hier, sveta výmyslov a šibalstiev, radosti a vtipnej pointy. Kresliarsku a maliarsku tvorbu Vlada Pavlíka však nemožno od seba oddeliť, nakoľko sa navzájom ovplyvňujú. Nielen námetmi, poetikou, myšlienkou ale i samotnou kresliarskou technikou. Doteraz ich nakreslil okolo stotisíc. Veľa z nich prezentuje aj v zahraničí, na medzinárodných súťažiach a festivaloch kresleného humoru za ktoré získal množstvo ocenení, konkrétne v Iraku, Holandsku, Nemecku, New Yorku, ale aj v Južnej Kórei, Japonsku, Číne, Turecku a v mnohých ďalších svetových metropolách a krajinách. Je spoluzakladateľom a zároveň aj spoluorganizátorom súťaže Novomestský osteň, ktorý sa datuje od roku 1982. Nechajme hovoriť autora: „Mám rád svet farebných veselých i vtipných príbehov, ktoré vymýšľam a starostlivo ukladám na maliarske plátno. Tieto obrázky majú stále nové a nové pokračovania. Niekedy sa sústredím vo svojej umeleckej tvorbe na obrázky úsmevno – smutné alebo tak trochu aj milo sarkastické. Predovšetkým však maľujem s láskavým pohľadom na svet okolo nás, komponujem s veľkou obrazotvornosťou a fantáziou. Môj maliarsky svet je v dnešnom, tak odpudivo materiálnom prostredí, neskutočné plný dobra, poetických, neuveriteľných príbehov fantázie a hier, svet výmyslov a šibalstiev, radosti a vtipnej pointy. Kresliarsku a maliarsku tvorbu však nemožno od seba oddeliť, nakoľko sa navzájom ovplyvňujú. Nielen námetmi, poetikou, myšlienkou ale i samotnou kresliarskou technikou. Doteraz som ich nakreslil okolo stotisíc. Veľa z nich prezentujem aj v zahraničí na medzinárodných súťažiach a festivaloch kresleného humoru, za ktoré som získal veľa ocenení. Nedávno som spolu s aforistom Milanom Kupeckým vydal knihu s názvom Sme nielen za priateľské ovzdušie, v ktorej obrázkami a myšlienkami kopírujeme súčasnú devastáciu životného prostredia.“