Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Je slovenské školstvo skutočne také zlé?

Na stránkach internetu som objavil dva články, týkajúce sa úrovne európskeho i slovenského školstva. Začneme tým kratším: „Európska komisia vyhlásila v stredu 3. februára víťazov každoročnej prekladateľskej súťaže „Juvenes Translatores“. Na Slovensku putuje ocenenie po dvojročnej prestávke na Bilingválne gymnázium do Žiliny. Slovenskú víťazku súťaže Zuzanu Kráľovú a víťazov z ostatných členských štátov v apríli slávnostne ocení podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva. Študenti dostali za úlohu preložiť jednoduchý, no pútavý text na tému rozvojovej spolupráce, Zuzana sa rozhodla pre preklad textu zo španielčiny.“

 

A teraz o širších vzťahoch v európskom školstve druhý článok:

 „...Prieskum ukázal, že na stredných školách v Európe je výučba cudzích jazykov veľmi rozšírená. Cudzie jazyky študuje 18 miliónov študentov, čo zodpovedá 98,6% stredoškolákom v Únii. Takmer 60% študentov stredných škôl študuje aspoň dva cudzie jazyky. Angličtina vo výučbe jazykov dominuje, študuje ju až 97,3% stredoškolákov v Európe. V Dánsku, Švédsku, Španielsku, Taliansku a na Malte študuje angličtinu 100% stredoškolákov. Na druhom mieste je francúzština (33,7%) a za ňou nasleduje nemčina (23,1%) a španielčina (13,1%). Štúdium francúzštiny je najpopulárnejšie v Luxembursku, Írsku a Belgicku, ale aj na Cypre, v Rumunsku a Taliansku. Okrem Luxemburska, kde nemčinu študuje 100% stredoškolákov je tento jazyk populárny aj v Dánsku, Poľsku a na Slovensku. Španielčina sa teší osobitnej popularite vo Francúzsku a vo Švédsku.

 

Pokiaľ ide o viacjazyčnosť, na čele rebríčka sú Luxembursko (100% študentov študuje aspoň 2 cudzie jazyky, Fínsko (98,4%), Taliansko (98,4%) a Estónsko (96,3%). Na opačnom konci rebríčka sú krajiny ako Maďarsko, Írsko a Rakúsko, kde sa menej ako desatina stredoškolákov učí aspoň dva cudzie jazyky.

 

Výučba ruštiny je vo viacerých krajinách EÚ veľmi rozšírená. Osobitne to platí vzhľadom na historické väzby a vysoký podiel ruskojazyčného obyvateľstva v pobaltských krajinách, kde tento slovanský jazyk študuje vyše 60% stredoškolákov. Ruština je pomerne rozšírená aj v Bulharsku, kde ju študuje takmer 18% stredoškolákov.

 

Ako je na tom s výučbou cudzích jazykov Slovensko? Na slovenských stredných školách sa cudzí jazyk učí 98% študentov. Až 80% stredoškolákov na Slovensku študuje aspoň dva cudzie jazyky, čo je vysoko nad európskym priemerom (59,9%). Len jeden jazyk na strednej škole študuje 17, 4% študentov.

 

Najrozšírenejším jazykom medzi stredoškolákmi je jednoznačne angličtina, ktorej sa venuje takmer 96% študentov. Za angličtinou nasleduje nemčina, ktorej sa venuje 55,2% stredoškolákov.“

 

A teraz námet na rozmýšľanie: Je slovenské školstvo skutočne také zlé, neschopné a zanedbané, ako je to denno-denne prezentované v médiách?