Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Je čas na zjednotenie úsilia antifašistov v každej krajine – Vladimír Dobrovič

Pri príležitosti významného jubilea 75. výročie víťazstva nad fašizmom sa v Parku patriot pri Moskve začala výstavba Hlavného chrámu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Do jeho základu bude symbolicky uložená zem z hrobov príslušníkov Červenej armády, ktorí padli počas 2. sv. vojny na území iných krajín.

 

Na bratislavskom pamätníku Slavín, kde je pochovaných 6 845 sovietskych vojakov, ktorí položili svoje životy za náš spoločný mierový život, sa 29. novembra uskutočnilo posledné z deviatich podujatí v rámci projektu„Spomienková cesta “(uskutočnili sa ešte v Michalovciach, Trebišove, Košiciach, Svidníku, Brezne, Žiline, Štúrove a vo Zvolene). Počas neho bola symbolicky odobratá hrsť zeme zo spoločného hrobu sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska od fašizmu.

Na spomienkovom podujatí ruského veľvyslanectva sa zúčastnili Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec RF v SR Alexey Leonidovič Fedotov, štátny tajomník MK SR Ivan Sečík, predseda SZPB Pavol Sečkár a členovia Zväzu, školská mládež, zástupcovia Klubu generálov Slovenska a Noční vlci.

 

„Úvahy o nesmiernych ľudských obetiach v 2. sv. vojne, o jej príčinách, nás vedú k zamysleniu nad tým, čo treba urobiť, aby sme zabránili opakovaniu tragédie ľudstva. V poslednom čase s obavou sledujem ako v niektorých krajinách dochádza k pokusom o prepísanie histórie,“ vyjadril obavu A. L. Fedotov. Prejavil aj rozhorčenie vyvolané prípadmi zneuctenia pomníkov osloboditeľov a ich hrobov. „Toto všetko podnecuje nárast takých nebezpečných hnutí ako ultranacionalizmus, neonacizmus, xenofóbia a antisemitizmus. V týchto javoch vidíme aj prejav revanšizmu, ktorý nám pripomína, že fašizmus bol porazený, ale nebol zlikvidovaný úplne. Práve preto je tragické ponaučenie z tejto vojny aktuálne aj dnes. Možno teraz je čas na zjednotenie úsilia antifašistov v každej krajine aj na širšom medzinárodnom základe,“ vyzval veľvyslanec. 

 

Vyjadril pritom vďačnosť slovenskému ľudu za zachovávanie úcty pamiatke 63 518 príslušníkov ČA, ktorí padli za oslobodenie Slovenska.      

 

Predseda SZPB Pavol Sečkár privítal tento projekt, lebo umožní, aby hrsť zeme zo Slavína, miesta odpočinku vojakov Červenej armády, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní Slovenska v 2. sv. vojne z područia nemeckých nacistov, navždy  pripomínala ich hrdinstvo aj v Hlavnom chráme Ozbrojených síl RF V Moskve. Vyjadril súcit s pozostalými našich osloboditeľov, ktorí prišli o svojich najbližších. Pripomenul, že o všetky Pamätníky a hroby našich osloboditeľov sa musíme naďalej starať. Sú skutočným svedectvom hrdinstva červenoarmejcov a pravdivým obrazom našich spoločných dejín. Je veľmi dôležité pravdivo prezentovať ich úlohu v protifašistickom odboji, v ktorom priniesli nesmierne obete pri oslobodzovaní Slovenska. Predseda SZPB považuje tiež za veľmi dôležité v tomto duchu intenzívne ovplyvňovať najmä vedomie mladých ľudí, aby nepodľahli nástrahám prekrúcačov historickej pravdy o 2. sv. vojne, ktorí čoraz intenzívnejšie sa usilujú bagatelizovať víťaznú úlohu Červenej armády na porážke fašizmu a oslobodenia nášho územia.

Prsť zeme preberá veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidovič  Fedotov (druhý sprava), v prítomnosti predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára (druhý zľava).

Prsť zeme preberá veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidovič Fedotov (druhý sprava), v prítomnosti predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára (druhý zľava).

Kladenie vencov na Slavíne v piatok 29. 11. 2019 pri príležitosti odobratia hrste zeme z hrobov sovietskych vojakov, ktorí padli v 2. svetovej vojne pri oslobodzovaní nášho územia a sú pochovaní na bratislavskom Slavíne. V popredí spomienkového sprievodu veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidovič  Fedotov.

Kladenie vencov na Slavíne v piatok 29. 11. 2019 pri príležitosti odobratia hrste zeme z hrobov sovietskych vojakov, ktorí padli v 2. svetovej vojne pri oslobodzovaní nášho územia a sú pochovaní na bratislavskom Slavíne. V popredí spomienkového sprievodu veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidovič Fedotov.