Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Je čas, aby sa UNESCO a SR konečne lepšie spoznali - Miroslav Lajčák

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovensko musí mať záujem efektívnejšie zapájať do aktivít UNESCO svoje ministerstvá a inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromný sektor, mládež aj širokú verejnosť, aby sa programy tejto medzinárodnej organizácie sprístupnili pre široké vrstvy spoločnosti. To bude úlohou nového orgánu - poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO, s ktorého členmi sa dnes na pôde rezortu diplomacie stretol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák z titulu svojej funkcie predsedu uvedenej komisie.

      

"Na Slovensku sme si dlhodobo vedomí, že nie celkom dostatočne využívame potenciál, ktorý UNESCO ponúka. Chceme a musíme to zlepšiť. Chceme vidieť viac Slovenska v UNESCO a viac UNESCO na Slovensku, priblížiť myšlienky UNESCO celej našej spoločnosti a šíriť jej hodnoty s dosahom na ľudí rôznych vekových kategórií, laikov aj odbornú verejnosť. Nejde len o to, že UNESCO chráni umelecké pamiatky či hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ale aj o to, aby myšlienky a hodnoty UNESCO prenikali do školských lavíc i mimoškolských aktivít, do kultúrnych inštitúcií i novinárskych kruhov, ale aj medzi mladých vedcov, výskumníkov, a mali reálny dopad na život na Slovensku," povedal minister.
      

Ide o témy z najrôznejších spoločenských aj prírodovedných disciplín, výskumu, vzdelávania, inovácií a kreativity vo vede a technológiách, sociálnej transformácie, dialógu medzi kultúrami, kreativity v umení, ochrany novinárov a slobody vyjadrovania, ako aj vytvárania vedomostných spoločností, rozširovania kultúry mieru a boja proti násiliu, manažment prírodných zdrojov a ich udržateľnosť, ochranu vodných zdrojov, rovnoprávnosť či mládež v tom najširšom zmysle slova.
      

"Bol by som rád, keby sa jednotlivé sektory UNESCO u nás viac využívali a naši odborníci mali osoh z ponúkanej expertízy. Cesta k tomu vedie cez intenzívnejšie zdieľanie informácií medzi Slovenskom a UNESCO. Inými slovami, je čas, aby sa UNESCO a Slovensko konečne lepšie spoznali," uzavrel M. Lajčák, ktorý odovzdal členom poradného zboru expertov menovacie dekréty.
      

Poradný zbor expertov tvoria uznávané osobnosti vedeckého, akademického, vzdelávacieho, kultúrneho a spoločenského života. Vláda schválila v júli 2016 nový štatút Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorý vytvára predpoklady na dôraznejšie presadzovanie našich záujmov v tejto organizácii.