Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Jaroslav Rezník bol zvolený v súlade so zákonom - Marek Maďarič

Bratislava 21. júna (TASR) – Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) navrhuje, aby sa zmenil spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS. Ideový zámer predstavil na dnešnej tlačovej konferencii, prišiel s ním deň potom, ako parlament zvolil Jaroslava Rezníka za nového šéfa telerozhlasu na obdobie nasledujúcich päť rokov. Tento moment považuje za najvhodnejší, jeho cieľom je odpolitizovať voľbu, ktorú predošlá vláda Ivety Radičovej zverila parlamentu.

      

Maďarič reagoval na výsledok druhého kola voľby, ktorý pre neho nebol prekvapením. Rezník bol podľa neho zvolený v súlade so zákonom, veľkou väčšinou poslancov a dostáva šancu naplniť deklarované predsavzatia. Ako generálny riaditeľ RTVS však podľa ministra nebude v závideniahodnej situácii. „Viacerí politici, najmä koaliční, kritizovali súčasné spravodajstvo RTVS ako neverejnoprávne a nevyvážené. Spravodajstvo, ktoré inak požíva pomerne vysokú dôveru verejnosti,“ vysvetlil.
      

„A tak každý krok nového vedenia RTVS bude pozorovaný a hodnotený predovšetkým z pohľadu, či bude alebo nebude spravodajstvo prispôsobovať predstavám a očakávaniam politikov,“ uviedol Maďarič, ktorý zároveň poďakoval končiacemu riaditeľovi Václavovi Mikovi a jeho spolupracovníkom. Posun v RTVS za pôsobenia Miku označil za veľmi výrazný. „Je to pomerne unikátny výsledok v kontexte predchádzajúcich vedení, či STV, SRo alebo RTVS a novozvolený generálny riaditeľ RTVS rozhodne má na čo nadväzovať,“ doplnil.

 

Maďarič považuje za vhodné vytvoriť osobitný nástroj na voľbu generálneho riaditeľa RTVS, ktorý by zabezpečil jeho dostatočnú nezávislosť. Navrhuje vytvorenie zboru voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. Odvolanie šéfa RTVS by prešlo do kompetencie Rady RTVS, ktorá je dnes podľa ministra úplným štatistom.
      

Takýto spôsob voľby bude podľa ministra garantovať dostatočné vyváženie vplyvu všeobecnej politickej reprezentácie občanov, pretože by posilnila právomoc parlamentom volenej Rady RTVS ako kontrolného orgánu a vplyvu priamych zástupcov verejnosti, ktorí by cez zbor nominovaných voliteľov politicky nezávisle posudzovali kompetentnosť a vhodnosť kandidátov. „Som presvedčený, že je vhodný čas nastaviť pravidlá voľby generálneho riaditeľa RTVS tak, aby ďalší riaditeľ bol naozaj politicky nezávislý so silným mandátom verejnosti,“ zdôraznil.
      

Podľa predstaveného návrhu by do 15-členného zboru voliteľov nominovali zákonom určený počet zástupcov pomenované inštitúcie, ktoré by ako celok reprezentovali širokú škálu verejnosti. Maďarič menoval Slovenskú akadémiu vied, Slovenskú rektorskú konferenciu, Ekumenickú radu cirkví, Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, združenie vydavateľov tlače, združenie podnikateľov, ale aj vládu, prezidenta, Súdnu radu, radu mimovládnych organizácií.
      

Zbor voliteľov by bol z uvedených nominácií ustanovený vždy ad hoc na konkrétny výber generálneho riaditeľa. Členstvo v zbore voliteľov by bolo nezlučiteľné s výkonom politickej funkcie. Zbor voliteľov by vyberal generálneho riaditeľa prostredníctvom verejného vypočutia a volil dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.
      

Konkrétny návrh pripraví ministerstvo kultúry v priebehu niekoľkých týždňov, potom ho minister predloží do legislatívneho procesu. O jeho podpore zatiaľ s koaličnými partnermi nerokoval, cíti, že by mohol byť priechodný. Je pripravený dať priestor na pripomienky aj opozícii.