Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Jaroslav Rezník: Až pod kožu Básne

Jaroslav Rezník

Až pod kožu Básne

(Všetkým, čo odišli pred chvíľou)

 

Stromy kašľú na naše internety.

Milióny rokov nám posielajú,

Hlavne na jeseň a v zime,

Svoju tradičnú a láskavú

Listovú poštu

A okrem požehnania

Pripomínajú, upozorňujú

I varujú...

Napríklad teraz:

Je s vami zle! Odchádzajú vám

Spisovatelia. Umierajú.

Ich slová ako naše listy

Vsakujú do zeme

A vy nie ste schopní skloniť

Hlavy, prípadne pokľaknúť

A zamyslieť sa nad ich krvou.

Len tiché lienky trpezlivo

Preberajú nožičkami

Nad križovatkami žiliek

V našich žltnúcich telách.

Už je s vami zle! Umierajú vám

Spisovatelia. Odchádzajú -

Miro, Tomáš, Jano a Janko, Tóno

A Ľuboš.

Ich slová, zviazané

Do posledných viet

Ako chvosty jesenných drakov

Vzlietajú do výšok

K zimnému,

no rovnako nevyhnutnému

Slnku.

 

Prijmi ich, Pane, vo svojom

Oblačnom kráľovstve,

Veď ako jediní profesionálne

Narábajú s tvojou prvotnou

Stvoriteľskou matériou –

Slovom.

 

Prijmi ich, Pane, prosíme

V strede svojho vesmírneho

Nekonečna

A aspoň skusmo ich vráť

Na ich pozemskú postať.

Možno sa ostatní spamätajú,

Lebo je taký čas –

Čas vrátiť sa až pod kožu Básne.

 

A Báseň je pokánie.