Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Informačné a poradenské centrum v Prešove na ďalšie tri roky – Milan Országh

Ubehlo už bezmála dva a pol roka (1. 10. 2016) od chvíle, kedy bola v rámci Prešovského samosprávneho kraja odštartovaná činnosť Informačno-poradenského centra (IPC) pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktorého základnou úlohou je poskytovať odbornú pomoc  a poradenstvo všetkým subjektom na území Prešovského kraja, ktoré sa usilujú získať finančné prostriedky z európskych fondov.  IPC v Prešove vzniklo ako pilotný projekt s tým, že po získaní základných skúseností budú tieto k dispozícii ďalším takýmto centrám v jednotlivých krajoch republiky.   

IPC PSK má vo svojej databáze už 356 partnerov, s ktorými spolupracuje. A informuje ich o aktuálnej situácii v tejto oblasti, vrátane pripravovaných výziev a noviniek. IPC im poskytlo 551 konzultácií (osobné stretnutia, mailové či telefonické konzultácie) a pripravilo pre nich 24 seminárov o tejto problematike, na ktorej získavalo vedomosti a informácie vyše 1330 účastníkov.

 

Centrum podlieha priamo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jeho činnosť je financovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja (82%), štátnym rozpočtom SR (13%) a Prešovským samosprávnym krajom (5%). Práve z týchto dôvodov navštívil prešovské IPC v posledný februárový deň podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, ako najvyšší šéf siete, aby vyhodnotil prínos doterajšej činnosti tejto inštitúcie  pre riadiace centrum i samotných partnerov IPC. Počas jeho návštevy bola slávnostne otvorená ďalšia školiaca miestnosť centra, ktorá umožní intenzívnejšiu seminárovú a konzultačnú činnosť. Zároveň oznámil, že vzhľadom k celkovému prínosu vytvorenej celoslovenskej siete IPC bude ich činnosť predĺžená o ďalšie tri roky.