Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Inšpirujúci seminár na pôde Únie slovenských novinárov – Jozef Kuchár

Bol pekný slnečný jesenný deň, 26. október 2016 a na pôde Únie slovenských novinárov v Bratislave sa konal v poradí už piaty seminár v tomto roku. Hlavnou témou bol Pokles sily globálneho hegemonu vo svete a dopad na Slovenskú ekonomiku a zvlášť na vývoj finančných zdrojov a v konečnom dôsledku aj na dôchodky občanov.

 

Hlavný referát k spomínanej problematike predniesol prof. Ing. Dr. Ivan Haluška, DrSc., vysokoškolský pedagóg, ekonóm a spisovateľ. Vo svojom vyše 90-minútovom prejave okrem iného povedal: „Globálna kríza 21. storočia veľmi bolestivo nastavila zrkadlo súčasnému fungovaniu trhu. Ukázala, že trh dopustil, aby egoizmus veľkých súkromných vlastníkov a manažérov, najmä bankárov a finančníkov, nenávratne okradol celú globálnu ekonomiku o desiatky biliónov dolárov. Ukázala aj to, že prakticky desiatky rokov reálne fungujúci mechanizmus – egoizmom deformovaná neviditeľná ruka trhu okrádala globálnu ekonomiku o rozdiel medzi tým, aký mala ekonomika výrobný potenciál a tým, ako skutočne produkcia rástla. Egoizmus najbohatších korporácií deformoval pôsobenie trhového mechanizmu ale ich trhovou mocou vplyvom na vlády a parlamenty dokázal im vytvárať mimoriadne výhodné podmienky. Príkladom je nešťastne deregulovaný finančný trh a už dávno kritizované tzv. offshore zóny, do ktorých najsilnejšie firmy premiestňovali svoje sídla s jediným zámerom: aby neboli pod kontrolou, ale predovšetkým, aby nemuseli platiť dane ako ich ostatní, menej šťastní konkurenti. Štáty vybraným najbohatším subjektom poskytovali miliardové podpory z daní ostatných, presadili systém, ktorý sa označuje ako privatizácia superziskov najbohatšími a platenie ich strát strednou a chudobnejšou vrstvou. Morálny hazard najbohatších opierajúci sa o ich neobmedzenú trhovú a tým v existujúcej forme demokracie aj politickú moc, deformoval pôsobenie trhového mechanizmu tak, že namiesto toho, aby životnú nevyhnutnosť rozdelil rovnako, ako by sa to stalo, keby Zem bola rozdelená na rovnaké diely medzi všetkých jej obyvateľov. Trhový mechanizmus stále viac potláča demokratizmus trhu. Tých, ktorých je len zlomok percenta z počtu obyvateľstva, ale už dnes im skutočne patrí viac, ako polovica bohatstva planéty a podiel ich vlastníctva sa stále zväčšuje. Je to krutá pravda.“

 

V ďalšej časti vystúpenia charakterizoval jednotlivé etapy vývoja trhovej ekonomiky a kritériá úspešnosti subjektov trhu v súčasnej ekonomike. Zvlášť zaujali jeho slová o teórii peňazí, úrokov, inflácií a zamestnanosti.

 

Debata, ktorú razantne viedol PhDr. Dušan D. Kerný, zahraničný komentátor a prvý podpredseda ÚSN, priniesla mnoho rôznych otázok a názorov zameraných predovšetkým na problematiku slovenskej ekonomiky a jej budúcnosti. V jej priebehu vystúpili PhDr. Miloš Čikovský, doc. Ing. Vladislav Lysák, DrSc., PhDr. Jozef Šucha, Ing. arch. Pavol Benko., doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc., Ing. Peter Koštúr a Konstantin Kopin.

 

Zazneli slová o korupcii, zadlžovaní štátu, ale aj o problematike objektívnych informácií a zdravej konkurencii. Profesor Haluška reagoval na všetky otázky odborným pohľadom aj osobnými skúsenosťami.

 

 

Seminár sa stretol s veľkým záujmom. Jeho účastníci konštatovali, že predmetná téma by sa mala dostať na program aj v budúcom roku.