Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Inšpirujúci seminár o slovenskom zdravotníctve – Jozef Kuchár

Raz darmo, zdravotníctvo je fenomén, ktorý mnoho rokov aj stáročí patrí k najfrekventovanejším témam v bežnom každodennom živote takmer celého obyvateľstva na svete. Samozrejme, aj v Slovenskej republike. Zdravie je slovo ktoré aj v terajšej rozdelenej spoločnosti poznačenej politickou zlobou, nenávisťou a závisťou takmer na celom Slovensku dokáže aj tých najväčších nepriateľov v ťažkej životnej situácii, keď človeka prikvačí choroba, zblížiť sa. A zrazu s tým druhým si majú čo povedať. Práve táto problematika bola hlavnou témou Seminára pod názvom zdravotníctvo na Slovensku. Usporiadala ho Únia slovenských novinárov 5. júna 2019 v aule Domu športu v Bratislave.

 

Na pôde ÚNIE aj v predchádzajúcich rokoch jej členovia často diskutovali nielen o problémových otázkach, ale aj o liečebných metódach s poprednými odborníkmi našej medicíny. Okrem iných to boli svetoznámy kardiochirurg prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., prof. MUDR. Ján Štefanovič, DrSc., MUDr. Jaroslav Fábry, MUDr. PhDr. Peter Ševčovič, Dr. h. c., MUDr. Viliam Soboňa, MUDr. Vladimír Wiedermann, MUDr. Irena Belohorská, MUDr. Pavol Podolay a MUDr. Peter Trsťan, obidvaja členovia Klubu ÚSN slovenských žurnalistov v Mníchove.

Tentoraz pozvanie prijal MUDr. Vladimír Baláž, PhD., vynikajúca osobnosť nášho zdravotníctva, bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, vedúci centra robotickej chirurgie, ktorý vykonal výnimočný robotický operačný zákrok a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Hlavnou témou programu seminára boli najvážnejšie problémy, nové liečebné metódy, dostupnosť pre pacientov a perspektívy ďalšieho rozvoja.

Už úvodné slovo jeho vystúpenia vzbudilo veľkú pozornosť prítomných a nastalo dávno nevídané ticho. Charakterizoval ho vysoký stupeň odbornosti, bohatých skúseností a čistej, priam ľubozvučnej slovenčiny rečníka.

 

Potom prišiel na rad doslova príval rôznych otázok týkajúcich sa všeobecného lekárstva, urológie, gynekológie, chirurgie až po problém rušenia niektorých ambulancií a niekoľkých nemocníc. V diskusii postupne vystúpili JUDr. Jana Moravcová, PhDr. Elena Šebová, prof. Ing. Dr. Ivan Haluška, DrSc., Ing. Vladimír Zeman, PhDr. Ivan Paška, Mgr. Štefan Nižňanský, Mgr. Ivan Fecko, PhDr. Miloš Čikovský, Emil Janovic, Irena Lazovská, Dr. Vladimír Dobrovič a Dr. Vladimír Mikunda.

Doktor Baláž brilantne zvládol všetky otázky a bez akéhokoľvek spoločenského či odborného vybočenia zaujal profesionálne stanoviská. Nie vždy sú účastníci debaty spokojní s odpoveďami. Tentoraz to bola výnimočná svetlá výnimka.

 

Akcentoval širokú problematiku a osobitne terajší stav v našom zdravotníctve. Otvorene a odborne hovoril o problémoch, ktoré trápia nielen mnohých pacientov, ale aj lekárov, keď jednotlivci niekedy na sto percent nezvládnu ťažkú medicínsku situáciu v komplikovaných podmienkach.

Osobitnú pozornosť venoval dosiahnutým úspechom v oblasti modernizácie liečebných metód a profesionálnej práci celého zdravotníckeho personálu. Odmietol zlé úmysly zdravotníkov a naopak, vyzdvihol veľkú obetavosť, potrebnú erudovanosť a najmä lásku k povolaniu, ktorá je charakteristická pre drvivú väčšinu ľudí, ktorí si vybrali ťažkú cestu lekárskeho povolania.

 

Na záver konštatoval, že v ostatnom čase až príliš často zaznievajú ostré a často nepravdivé kritické slová na adresu celého zdravotníctva. Mnohé sú zavádzajúce a absentuje v nich minimálna miera odbornosti. Žiaľ, nikdy nezaznievajú reálne návrhy na odstraňovanie existujúcich rôznych chýb a nedostatkov. Veľkým problémom sú niektoré médiá. Hľadajú senzácie, zveličujú aj tie najmenšie problémy a organizačné nedostatky. Žalostné je, že na klamstvá zdravotnícka obec nemá dostatok možností, ale predovšetkým priestoru profesionálne reagovať. Často musí čakať až na rozhodnutia súdov, že kritika problému, alebo jednotlivca bola neoprávnená. Stanovený čas k bodu zdravotníctvo pán doktor vysoko prekročil. Ale zožal búrlivý potlesk a zazneli slová: „Pán doktor, príďte zas a čím skôr, dokiaľ sme tu ešte všetci, čo sme Vás s veľkou pokorou počúvali.“

 

Zľava: Jozef Kuchár, Vladimír Baláž a Štefan Ňižňanský. Foto: Ivan Paška

Zľava: Jozef Kuchár, Vladimír Baláž a Štefan Ňižňanský. Foto: Ivan Paška

Na snímke zľava – Jozef Kuchár, Vladimír Baláž, Štefan Nižňanský a Karol Farkašovský. Foto: Gabriela Baková

Na snímke zľava – Jozef Kuchár, Vladimír Baláž, Štefan Nižňanský a Karol Farkašovský. Foto: Gabriela Baková