Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Inšpirujúci seminár ÚSN o aktuálnych témach – Jozef Šucha

Na prvom tohtoročnom seminári sa stretli členovia Únie slovenských novinárov v stredu 29. marca 2017 v Bratislave. Predseda ÚSN Jozef Kuchár  v úvode rokovania zhodnotil aktivity únie za rok 2016. Konštatoval, že vyše osemnásťročnú činnosť únie charakterizujú predovšetkým pomerne široké aktivity a zvyšovanie záujmu o členstvo v tejto druhej najpočetnejšej novinárskej organizácii. Tvorí ju takmer tristo členov.

 

K najaktívnejším stále patria členovia rady ÚSN Vladimír Dobrovič, Dušan D. Kerný, Andrej Maťašík, Vladimír Mikunda, Jozef Šucha a Vladimír Zeman. Ale aj ďalší dlhoroční členovia - Ľudovít Andil, Viliam Apfel, Ľubica Apfelová, Tibor Bajchy, Ján Bílek, Milan Blaha, Vladimír Brezinský, Sofia Bugáňová, Marek Čecho, Miloš Čikovský, Jozef Darmo, Ľubomír Drgonec, Július Forsthoffer, Jozef Galus, Vít Gergély, Valéria Grebečiová, Irena Helcová, Anton Janitor, Emil Janovic, Mária Ježíková, Milan Kaľavský, Dušan Konček, Eva Kristínová, Jozef Kšiňan, Kornel Kubáni, Ladislav Lysák, Soňa Macejáková, Vladimír Mezencev, Jana Moravcová, Milan Országh, Martin Petrenko, Viliam Solovič, Elena Šebová, Pavel Truban, Jozef Vranka.

 

Aj v tomto roku členovia únie budú prehlbovať národné povedomie v rámci stanoveného programu rôznych akcií, besied a seminárov. Pravidelne budeme prizývať na naše stretnutia a besedy popredné osobnosti hospodárskeho, kultúrno-spoločenského aj zahraničného života. V rámci rôznych diskusií chceme otvárať problémové celospoločenské témy. Naši členovia sa budú podieľať na podujatiach, ktoré majú svoje tradície a pripravujú ich rôzne organizácie a inštitúcie. Intenzívnejšie budú naše  pravidelné kontakty s členmi Klubu slovenských žurnalistov pri Únii slovenských novinárov, ktorí žijú a pracujú v Mníchove. Trvalou úlohou je reagovať na dianie v novinárskej obci a negatívne javy v spoločnosti prijímaním rôznych stanovísk, podnetov a odporúčaní. Adresátmi budú kompetentné inštitúcie a organizácie.

 

Hlavným bodom programu rokovania boli problémy v oblasti európskej ekonomiky. Na tému Médiá, ekonomika a politika v Európskej únii hovoril prof. Ing. Peter Staněk, CSc., z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Komentátor a analytik denníka Pravda Mgr. Boris Latta sa zaoberal otázkami pôsobenia médií a o celkovom vývoji na Ukrajine. Poukázal na tendenčnosť a skresľovanie stavu v ukrajinskej spoločnosti v oficiálnych správach i správach väčšiny médií. Podčiarkol, že vojna na Ukrajine je ukrajinsko-ukrajinská. Tendenčnosť hodnotenia situácie sa prejavuje najmä v tom, že za všetkým zlým, čo sa deje, hľadajú Rusov.

 

Profesor Peter Staněk akcentoval riziká a neistoty vo vývoji a perspektívach Európskej únie.  Brexit je iba vrcholom ľadovca, neochoty EÚ k reformám. Pripomenul, že stredná Európa je mentálne iná, ako západná (najmä Nemecko a Francúzsko). Žiaľ, Európska únia sa nevie rozhodnúť, či má byť stredná Európa mostom na východ, alebo hranicou. Jedno z navrhovaných riešení ďalšieho postupu je dvojrýchlostná Európa, dve skupiny štátov, podľa ich stupňov vývoja. Ale, to nie je ideálny spôsob, za aký ho mnohí označujú, upozornil Peter Staněk. Mení sa politika USA k Európskej únii. Prezident Trump avizoval, že nebude uzatvárať zmluvy s úniou, ale uprednostní bilaterálne s jednotlivými štátmi. V súvislosti s ekonomickou situáciou na Slovensku prof. Staněk zdôraznil, že preceňujeme ekonomický rast spôsobený stúpajúcou domácou spotrebou. Rast spotreby nepriniesli stúpajúce mzdy (80% ľudí má nižšiu, ako je priemerná mzda), ale zvyšujúca sa zadlženosť, čo nie je pozitívne pre budúcnosť.

V pomerne širokej diskusii okrem iných postupne vystúpili prof. Ing. Dr. Ivan Haluška, DrSc., vysokoškolský pedagóg, PhDr. Dušan D. Kerný, doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc., JUDr. Jana Moravcová, Ing. arch Pavol Benko a Ing. Ladislav Lysák, DrSc. Bolo to podnetné a inšpirujúce rokovanie.