Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Imigrácia a bezpečnosť únie – Arpád Popély

Od novo vznikajúcich inštitúcií a funkcií v novom vedení EÚ sa očakáva veľmi veľa. Jedným z takýchto funkcií určite bude aj pripravovaný post nového komisára pre migráciu. Jeho cieľom je zadefinovať a rozdeliť otázku imigrácie a bezpečnosti. V celej únii sa množia reakcie na túto funkciu:

 

- na jednej strane sa tvrdí, že k vytvoreniu Európy prosperity, únia potrebuje

 imigrantov. Šesť rokov krízy ukázalo, že politici nedokázali otázku vyriešiť.

- Európa sa nemôže uzatvoriť pred imigráciou, jej prosperita od nej závisí,

- z ekonomického hľadiska imigrácia je potrebná aj vzhľadom na nízku

 pôrodnosť v únii,

- no, na strane druhej imigrácia niečo stojí a je to integrácia.

 

Je treba mať na zreteli, že v otázke integrácie ide o „vzťah“ väčšiny k menšine a zvlášť k národnostnej menšine. Pretože v prípade integrácie hovoríme o vzdelanostnej integrácii, kultúrnej a sociálnej. Iná otázka je asimilácia – tu ide o prispôsobenie sa niečomu, napr. prostrediu. Ďalšou oblasťou je adaptácia spoločnosťou, v ktorej imigranti žijú.

Ako vidíme, je to komplex otázok. Pritom sa často kladie otázka, že ako sa môžu asimilovať ľudia, ktorých kultúra je úplne odlišná od európskej, a o odlišnosti kultúr jednotlivých štátov v únii ani nehovorme... Dovolím si tvrdiť, že táto otázka a jej riešenie v blízkej budúcnosti bude jednou priorít únie ako celku.

 

Prečo? K problémom s imigráciou z afrického kontinentu sa pridajú otázky riešenia problémov s asociáciou niektorých krajín do únie. Varovným príkladom je Turecko, ktoré sa dlho nachádza v pozícii „kandidáta“. No v tureckej spoločnosti už prevládajú nálady proti EÚ a snahy o celkový odklon od krajín únie. Vcelku im prichádza vhod aj rozhodnutie Bulharska, ktoré práva ukončilo vybudovanie plotu na hraniciach s Tureckom v dlžke 30 km. Plot má výšku 3 metre a stál 2,5 milóna eur. Ide o úsek, kadiaľ prechádzali do Bulharska utečenci zo Sýrie cez Turecko. Ako uviedli bulharské úrady, iba v roku 2013 ilegálne prekročilo bulharské hranice 8128 nelegálnych imigrantov, z ktorých vyše 80% nemalo žiadny doklad. Ako sa ukázalo, aj Grécko pripravuje protiopatrenia: od roku 2012 buduje na turecko-gréckej hranici tiež plot – 12 km dlhý a 3 metre vysoký.

 

Nový európsky parlament bude mať aj novú komisiu: komisiu pre rasizmus a antisemitizmus. Bude mať veľmi ťažkú úlohu v boji proti stranám krajne pravice, ktoré sa dostali do EP. A ako povedal aj nemecký minister zahraničných vecí, je to výsledok vážnej finančnej a ekonomickej krízy v únii, ktorá zvlášť postihla mládež v južných krajinách únie, ako sú Španielsko a Grécko. Podľa jeho názoru, mládež v týchto krajinách už neverí v pekné sľuby o krajšom živote, ale skôr hovorí o hrozbe zo strany únie. Preto únia chce konať.