Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Hrdá časť slovenskej inteligencie – Dušan D. Kerný

Keď kráčate po Sasinkovej ulici v Bratislave, tak na čiernom asfalte sa belejú mená desiatok a desiatok v tomto roku práve promovaných lekárov. Sú to krstné mená, titul je celý veľkými písmenami pred menom - MUDR. Vo veľkej prednáškovej sieni s radmi prudko stúpajúcimi do výšky si môžete vyskúšať aké malé a tvrdé sú sklápajúce sedadlá, na ktorých prichodí študentom sedieť  do konca štúdia, pravda ak bude úspešné, roky a roky. A tu sa konala slávnosť na počesť absolventa promočného ročníka 1953. Bola to mimoriadna udalosť v roku, keď Lekárska fakulta slávi svoju storočnicu, zišiel sa tu creme de la creme jednej časti slovenského lekárskeho sveta - oprávnene hrdá časť slovenskej inteligencie, lekárov – vzdelancov, ktorí buď boli prvými, alebo rozvíjali časť lekárskej vedy a rukami im prešli celé generácie lekárov.

           

Bola to mimoriadna udalosť plná srdečnosti, uznania a rešpektu k profesionálnej praxi, ale aj osobnému životu skromného a výnimočného lekára a popularizátora lekárskej vedy profesora Michala Valenta pri jeho životnom jubileu – deväťdesiatke, ktoré trávi ešte stále ako nehonorovaný emeritný profesor Lekárskej fakulty. Jeho životopis hovorí veľa o Slovensku a slovenských pomeroch. Dnešný pán profesor sa narodil 3. októbra 1929, na Slovensku to bol rok nielen najtuhšej zimy, ale aj vrcholu hospodárskej krízy, bol tretím dieťaťom maloroľníka v maličkej obci Lutila. Chudobného maloroľníka, ktorého obaja rodičia pochádzali z mnohodetných nemajetných roľníckych rodín.  Vybavte si v predstavách ten čas, tie pomery! Sme schopní v roku 2019 vžiť sa do pomerov takejto rodiny, toho, z čoho čerpala vieru, životnú silu? Zhodou okolností sa stalo, že naňho padol žreb a odišiel do ďalekej Bratislavy. Mladý muž žil na periférii hlavného mesta u bezdetnej príbuznej. Denne nielen dochádzal kus cesty cez most z Petržalky, ale i hore dole cez hranicu vtedy už nemeckou ríšou obsadenej Engerau. Gymnazistom sa stal 1. septembra 1940 a maturitou končil v júni 1948. Už tieto dátumy hovoria veľa o knihe života lekára, pôrodníka a parazitológa, univerzitného profesora Michala Valenta o začiatku toho, čo vyvrcholilo 58-ročnou bohatou lekárskou, výskumnou a vedeckou popularizačnou praxou.

           

Bola to česť byť pozvaný na stretnutie s jubilantom a bol to Čech, rektor Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý v blahoprajnom liste povedal to, čo doteraz nikdy o Michalovi Valentovi neodznelo. Blahoželal mu ako veľkému synovi slovenského národa a neznelo to nadnesene, keďže okrem toho ho oslovil ako milého, vzdelaného a obľúbeného pána profesora. Michal Valent je skutočne obľúbený pre svoj humor, inteligenciu, priam renesančný záber priateľov – umelcov, spisovateľov, výtvarníkov, hercov. Profesor Michalica to dokumentoval  koncertom v srdečnej a úprimnej priateľskej atmosfére tento rok už pri desiatom jubileu, Juraj Sarvaš recitoval verše profesorovho osobného priateľa Milana Rúfusa s oslovením: sú priam ušité len pre Teba. Jozef Šimonovič okrem iného predniesol báseň, ktorú k jubileu napísal Peter Valo, ten je aj autorom textu profesorovho portrétu v prestížnych Lekárskych novinách. Dekan lekárskej fakulty, profesor Šteňo, napísal jubilantovi osobný pozdravný list, pretože Michal Valent už všetky ocenenia, ktoré fakulta môže udeliť, vrátane medaily k jej storočnici, už má, zato rektor Univerzity Komenského ocenil oslávenca veľkou striebornou medailou UK. Univerzita si tak ocenila profesora, ktorý keď  v roku 1953 promoval, niesla názov Slovenská univerzita.

 

Bolo to dojímavé, keď člen vedenia fakulty vinšoval pánovi profesorovi ako prvému človeku, ktorého pri príchode na svet videl, a to, že ho ako novonarodenca vyplieskal po zadku, mu už dávno odpustil. Starosta rodnej obce Lutila povedal okrem iného slová, ktoré sú zrejme viac ako ktorékoľvek vyznamenania či diplom – pán profesor si človek, ktorý ľudom dáva radosť zo života. Nebol by to Michal Valent, aby sa za to všetko nepoďakoval želaním, aby sme tento kúsok zeme, Slovensko, obohacovali dobrými skutkami.