Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Hlásať slovo pokoja – Dušan D. Kerný

S vročením 2023 vyšla publikácia určená na čítanie po celý tento rok. Ide o dlhoročnú matičnú tradíciu. Národný kalendár na každý mesiac roka 2024. S oprávnenou hrdosťou sa konštatuje, že dnes niet periodika, ktoré každý rok obsiahne v rôznorodých článkoch silné, neznáme a aj zabudnuté výročia našich dejín. Na prvej stovke strán pozoruhodné kalendárium starostlivo vypĺňa tradičný precízny zostavovateľ Štefan Haviar a do 340 strany viac ako tri desiatky známych autorov, historikov poskytujú množstvo portrétov, ktoré overenou a neraz objaviteľskou faktografiou a príťažlivým, pútavým podaním rozširujú obzor. A zároveň sú podnetnou výzvou zaoberať sa dejinami. Kalendár svedčí o tom, že potrebujeme mať poruke historickú pamäť sprievodcu, oporu v nadchádzajúcom neľahkom roku. Už od obálky, pripomínajúcej sto rokov od položenia základného kameňa Mohyly M. R. Štefánika, sa môžeme aj orientovať v dôraze a šírke matičných aktivít vypĺňať ešte stále nemalé medzery v našej historickej pamäti.

 

Dejiny sú bohaté na množstvo výročí tohto malého územia v spletitých zákrutách rokov. Dve z nich sme si pripomenuli 30. decembra na sklonku roka. Išlo o sto rokov Trnavskej apoštolskej administratívy a štyridsaťpäť rokov Slovenskej cirkevnej provincie (1977). Autor Ján Košiar pri príležitosti vydanej historickej publikácie uvádza, ako 30. decembra 1977 vydal pápež Pavol VI. dva dokumenty, ktoré sú natrvalo súčasťou našich slovenských dejín. Ustanovenie prvej samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie po dlhej zložitej ceste určilo okrem iného zhodu štátnych a cirkevných hraníc. Nijaká časť slovenského územia už viac nespadala pod cirkevnú právomoc susedných štátov, teda Maďarska. V roku 1977 sa však tomuto významnému aktu nerobila publicita. Zatajoval sa. Je to rozsiahla a na presnosť a zodpovednosť súvislostí mohutná a náročná téma. My sa laicky usi-lujeme pripomenúť, že súvisí aj s týmito novinami. Roman Kaliský v SNN (7/1992) navrhol, aby parlament vyhlásil: „Pápež Pavol VI. sa dekrétom o zriadení Slovenskej cirkevnej provincie zaslúžil o Slovenskú republiku.“ Bolo to dva dni pred Deklaráciou o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

 

Dvaja významní matičiari, pre ktorých viera bola pevnou súčasťou života, ako pre SNN napísal R. Kaliský, prelomili mlčanie, neochotu a bariéru nevedomosti počas priameho, vtedy federálneho televízneho prenosu zo šaštínskej baziliky. Na Deň zmierenia 1. novembra 1990 známy herec Gustáv Valach svojím impozantným hlasom začal čítať pápežské buly v skvelom preklade Karola Kušika. Ohlas bol veľký, ba ohromujúci. Pre mnohých obyvateľov Slovenska, o Česku a Morave nehovoriac, to bol hotový objav. Po prvý raz sa dozvedeli, čo vlastne Slovensko od pápeža 30. decembra 1977 dostalo. A všetko sa odohralo v prítomnosti prezidenta Havla a kancelára Schwarzenberga.

 

Dnes je dostatok literatúry historikov staršej i mladšej generácie, cirkevných predstaviteľov, ktorí podrobne mapujú celý historický vývoj. To umožňuje aj laikom zorientovať sa v mohutnej mase historických dokumentov a ich význame pre dejiny i dnešok. Historici riešili aj podiel predstaviteľov vtedajšieho štátu, osobitne G. Husáka, P. Colotku, ako aj B. Chňoupka. Ten v matičných Slovenských pohľadoch v roku 2003 uverejnil časť pamätí a spomína stretnutie s vatikánskou delegáciou o zriadení Slovenskej cirkevnej provincie. V delegácii vatikánskej diplomacie bol aj tlmočník John Bukowski. Keď minister Chňoupek začal po anglicky, vatikánsky diplomat ho doslova šokoval: pán minister, azda ako absolventi toho istého gymnázia sa môžeme zhovárať aj slovensky, bez pomoci cudzieho jazyka.

 

Nikto nemal potuchy, že John Bukovski sa narodil v Cerovej na Záhorí 18. januára 1924 ako Ján Fukna. Stojí za to pripomenúť, že ako vatikánsky diplomat predstavoval Vatikán aj v Rumunsku a neskoršie v Rusku, kde v katolíckej katedrále je vitráž celého okna venovaná jeho znaku pápežského nuncia s heslom Hlásať slovo pokoja.