Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Hľadač Viktor Timura – Michal Záleta

Iba predpokladám: začalo sa to vari tým, že mu nestačil svet lietadiel a padákov a pristávaní v oráčine alebo na skaliskách. Ani svet každodennej kultúrnej výchovy vojakov. A zo „žižkováka“ sa stal filozof, kulturológ, literát, prekladateľ.

 

A nie hocijaký. Jeho knižná tvorba nielen obsahom, ale i rozsahom a hmotnosťou pripomína ťažkú, delostreleckú paľbu, ktorou sa vari vždy začínali veľké vojnové operácie: PhDr. Viktor Timura, CSc.

Aj plukovník. Pravda, už v zálohe.

 

Za obdivuhodne rozsiahlym dielom  však nestoja brigády, divízie či armády, ani početné tímy vedeckých ústavov, ako sa by sa dalo na prvý pohľad predpokladať. Iba jednotlivec, takmer sám vojak v poli.

 

Vari od Generácie  Všeslávie cez Slovienske kontinuá, Človeka v dejinách filozofie, Odklínanie histórie, Ľudstvo a dejiny, Dávnovekú Európu, Zamlčané dejiny a ďalšie až po  najnovšie Neznáme dejiny (2021), v ktorých hľadá ich kozmické siločiary.

 

Viktor Timura ako autor je rodený typ polemika, zakaždým pochybuje o ustálenosti či , nedajbože, nemennosti poznania, preto vo svojom rozsiahlom interdisciplinárnom a multidisciplinárnom spektre prichádza zakaždým so syntézou, ktorú nemožno obísť.

 

Túto stránku jeho tvorby okrem iného podčiarkujú aj vedecké autority ponorne zorientované v pertraktovaných oblastiach bádania, ako povedzme pri Dávnovekej Európe prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.: „Monografia je impozantná nielen svojím rozsahom, ale predovšetkým obsahom publikácie. Podrobne sa totiž zaoberá problematikou predchodcov človeka, genézou druhu homo a vôbec zložitou problematikou vzniku vedomia.“  Alebo prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.:Pochopiť ,človeka v siločiarach vekov´, pochopiť všetky tieto pohyby, ich vnútornú logiku a ich smerovanie pomáhajú vnímavému čitateľovi v knihe Viktora Timuru desiatky, možno aj stovky výsledkov dosiahnutých v rozličných vedných odboroch. Keby však interdisciplinarita či multidisciplinarita bola iba súpisom týchto výsledkov, nemala by rozhodujúci význam: u Timuru sa však spája s presvedčivým úsilím o syntézu, o pochopenie celku. Všetky, aj tie zdanlivo najdrobnejšie vedecké výsledky a závery bádaní sa u Timuru viažu k celku.“

 

Ani o jeho najnovšej knihe nemožno tvrdiť opak. Veď ako inak, ak hneď jej prvé vety sa začínajú takto: „Naše ľudské dejiny sme doteraz nevnímali v kozmických súvislostiach, ktoré sú nepopierateľné. Nie sme vo vesmíre sami a mimozemšťania na našej planéte zanechali po sebe množstvo stôp, ktoré zostávali dlho mimo našej pozornosti. Je čas začať si ich osvojovať.“

 

  pomenovanie jednotlivých kapitol naznačuje, akou cestou sa autor uberá: Univerzum (bytie) – vesmír, Kto tu bol pred nami, Mýty a skutočnosť, Z nebeských výšin na Zem, Začiatok novej éry, My a mimozemšťania dnes.

 

Ponor do diela tohto nekaždodenného filozofa dejín či Slovanstva si vyžaduje nielen sústredenosť, pripravenosť, ale i schopnosť pochybovať, že to, čo už vieme, je skala prepevná, nemenné status quo.

 

Pre mňa, čitateľa sfér tohto vedeckého záujmu, sa jeho tvorba nasycuje a spríznačňuje kľúčovým  slovom: hľadač.

 

V Timurovom prípade by som ho charakterizoval takto:

 

Niekto svojou cestou dôjde

ku koreňom trávy,

iný po vlastný dom

či k pamäti otcov,

ďalší aj začne, no nikdy sa nezotaví

od únavy

z hľadania.

Už prvá cesta ho doráňa.

 

Nebýva veľa vytrvalých chodcov,

skôr ako osamelý strom.

 

Niekto zas dôjde ku prameňom bítu

a stade sa náhli opäť domov,

chrániac sa pred pohromou.

 

Ale on kráča až do úsvitu

prvého človeka,

prvej stopy,

prvého člnu na rozvášnených riekach,

prvých okamihov od potopy.

 

A bez náznaku ustatosti

nehľadá prvé ľudské kosti,

kvári ho prvý ľudský dych

podliakov i statočných.

 

A keď sa napokon aj vracia

keď nachádza slová

z prvých úst,

keď prvý človek začne húsť,

nič z toho cestou nepostráca

a všetko starostlivo schová

pre nás i pre budúcich

do špajze svojich kníh.

 

Všimni si ich a závistlivo neviň,

čo zistí, sám zaznač:

je to predsa hľadač,

len uvzatý hľadač zmyslu ľudských dejín.