Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSY Jozefa Šuchu

Slovensko a EÚ

Eurobarometer v máji urobil prieskum, ktorým mapoval vzťah Slovákov k Únii a jej rozhodnutiam. Vo viacerých oblastiach Slováci podporujú spoločné európske riešenia, 76% sa vyslovilo za spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku, 68% podporuje spoločnú energetickú politiku aj spoločnú zahraničnú politiku EÚ. Názory opýtaných občanov SR na aktuálne výzvy sa podobajú tým celoeurópskym. Najzávažnejšími výzvami pre EÚ sú podľa nich imigrácia (59%), terorizmus (46%) a hospodárska situácia v EÚ (14%). Domáce  a osobné starosti majú u Slovákov iný rebríček. . Na národnej úrovni ich najviac trápi zdravotné a sociálne zabezpečenie (36%), nezamestnanosť (33%) a stúpajúce ceny (23%). Tento rozdiel je pochopiteľný a odráža zatiaľ ešte dosť rozdielnu ekonomickú situáciu v jednotlivých krajinách Európy. Podpora spoločnej meny euro je na Slovensku podľa prieskumu momentálne na úrovni 78%. Občanmi EÚ sa podľa prieskumu cíti byť 75% opýtaných Slovákov, čo je o 9% viac ako európsky priemer (66%). EÚ má v očiach 30% Slovákov pozitívny imidž, neutrálne ju vníma 43% opýtaných, negatívne 26%. Nadpolovičnú podporu  má Investičná politika  EÚ,  až  57%  opýtaných Slovákov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Jednotný digitálny trh podporuje 64% opýtaných a energetickú úniu 68%.

Zaujímavý je aj ďalší výstup z prieskumu: Spolu 37% respondentov sa vyjadrilo, že majú pocit, že ich hlas v EÚ zaváži. Až 70% Slovákov sa vyjadrilo, že Úniu vníma ako svetového hráča, ktorého hlas vo svete zaváži.

Ukazuje sa, že sme EU prijali a stala sa  súčasťou  našich životov. Cítime sa byť Slovákmi a aj Európanmi.

 

 

Už pijeme viac vody

Dlhodobá propagácia správneho pitného režimu a jeho prínosu pre zdravie, zdá sa, prináša osoh:. „Slovensko kopíruje celosvetový trend, keď balená voda predstihla klasické sladené nápoje a minulý rok ich historicky po prvý raz predbehla v spotrebe. Medziročne stúpla aj spotreba klasických sladených nápojov z 37 na 42 litrov. Inak jedno zaujímavé porovnanie: kým v EÚ  bola priemerná spotreba balenej vody na obyvateľa 109 litrov, na Slovensku 80 litrov, potom v Českej republike len 47,7 litra. Tam sú totiž obľúbenejšie sladené nápoje“  ako  hovorí v Pravde  Lucia  Morvai, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

Treba povedať, že Slovensko patrí ku krajinám s bohatými zdrojmi pitnej vody a s kvalitnou vodou vo vodovodnej sieti. Možno aj preto  údaj o množstve  vypitej balenej vody nezodpovedá množstvu reálne vypitej čistej vody. Na rozdiel od mnohých menej šťastných krajín môžeme na Slovensku  dodržiavať pitný režim  aj s vodou z vodovodu.