Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSY Jozefa Šuchu

Hymny

Hymna patrí  k základným znakom štátu. Je to slávnostná a často vlastenecká pieseň, ktorá je každej krajine vlastná. Jej text i melódia spravidla odrážajú mentalitu a historické povedomie národa.  Nepatrí k piesňam, ktoré sa modernizujú, skôr naopak, často prežíva aj zmeny režimu.  Na otázku: „Ktorá  je najkrajšia?“ -   sa pokúsil odpovedať recenzent a odborník David Mellor, ktorý v zhode s odborníkmi zostavil rebríček najkrajších hymien pre rádio Classic FM. Poteší, že slovenská hymna sa umiestnila na popredných priečkach. Hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska od Janka Matúšku pochádza ešte z roku 1844. Pomerne vážnu, ale krásnu pieseň sa učili v škole všetky deti, rovnako ako aj to, že ju Matúška napísal pri protestnom odchode štúrovcov z Bratislavy. Patrí k Slovensku už 173 rokov a nezmenili ju ani komunisti a ani vznik spoločného štátu v roku 1918, iba sa vtedy pripojila ako rovnocenná k českej hymne. Ale k najstarším hymnám nepatrí. Za najstarší text v rámci národných hymien na svete sa považuje text japonskej hymny s názvom Kimigayo. Pochádza z básní napísaných medzi rokmi 794 až 1185 ale aktuálna melódia bola vybratá až v 19. storočí. Na predných miestach rebríčka sa umiestnili aj poľská (text vznikol v 18. Storočí) a ruská hymna. Na čele rebríčka prevažujú hymny slovanských štátov. Že by sa spojenie „ľubozvučná slovenčina“ dalo použiť aj pri iných slovanských rečiach?

 

 

Dvojaká kvalita

Dvojaká kvalita potravín v rovnakých obaloch bola nie len potvrdená laboratórne, ale čo je dôležité, bola aj témou rokovania slovenskej ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej s eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť V. Jourovou. Dobre sa číta vyhlásenie eurokomisárky, že si je vedomá požiadavky, aby mal každý občan právo kúpiť si výrobky tej istej značky v rovnakej kvalite bez ohľadu na región alebo krajinu. „Už som preto požiadala orgány na ochranu spotrebiteľa, aby situáciu v celej Európskej únii zmapovali,“ vyhlásila Jourová. V prípade, že nadnárodní výrobcovia budú pokračovať v predávaní tých istých výrobkov s rovnakým obalom,  ale s rôznymi zloženiami, Jourová  nevylúčila možnosť sankcií. Tie však budú môcť udeľovať len obchodné inšpekcie jednotlivých členských krajín, keďže európska legislatíva nemá štandardizovaný spoločný predpis. A aby vyhlásenie nezapadlo prachom zabudnutia vytvoria krajiny Visegrádskej štvorky, Bulharska a Rumunska spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať dvojakou kvalitou potravín. O výsledkoch kontrol budú informovať na špeciálnej internetovej stránke, kde budú zverejnené produkty, u ktorých sa dvojaká kvalita potravín potvrdila.  Spotrebiteľ,  ktorý nechce byť podvádzaný,  bude informovaný a môže iniciovať ďalšie opatrenia. Ale môže aj ignorovať takého výrobcu, ktorý chce svoj zisk zvyšovať  zavádzaním spotrebiteľa.