Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSY Jozefa Šuchu

Odmeny

Štedré odmeny na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku kde si viac ako 243 tisíc eur rozdelilo 85 ľudí vyvolali búrlivý mediálny ohlas. Nečudo. Veď najvyššia odmena 30 tisíc eur, ktorú dostal jeden z odmenených, je takmer trojnásobok priemernej ročnej mzdy. O primeranosti takejto odmeny by sa dalo pochybovať aj v prosperujúcej výrobnej firme. Ale zásluhovosť nechcem riešiť. Prekvapil ma výrok prodekana Jána Hrkúta, ktorý uviedol, že odmeny neboli vyplatené zo zdrojov štátneho rozpočtu, ale z financií získaných zo zahraničných projektov. To má byť vysvetlenie??? V tejto súvislosti by ma zaujímal skôr prínos týchto zahraničných projektov pre fakultu. Aký efekt pre vedecký výskum projekty priniesli? V porovnaní s vyplatenými odmenami musel byť veľmi výrazný. Pochybujem, že podstatou zahraničných projektov je vyplatenie odmien pre ich účastníkov. V poddimenzovanom školstve, ktoré si pýta stále viac zo štátneho rozpočtu, by človek očakával, že peniaze získané zo zahraničných projektov využije fakulta v prvom rade na to, načo boli určené a ak je možnosť, na zlepšenie podmienok pre skvalitnenie vyučovania a vo vedecko-výskumnej činnosti. V čase keď vláda veľmi vážne uvažuje o znížení počtu vysokých škôl a zvýšení ich kvality je vynaloženie získaných financií na odmeny vyvolených skutočne „vedecké“ riešenie.

 

Majetkové priznania

Ešte vás zaujímajú reči o zmenách v majetkových priznaniach politikov? Vyše dvadsať rokov sa o tom hovorí a každý zákon, ktorý sa prijal počas tejto „permanentnej“ debaty nebol o ničom. Priznania sú fraška. O čom vypovedá údaj, že vlastním auto? Aké v akej hodnote, kedy nadobudnuté to už uviesť netreba. Počul som obranný argument: „...čo vari chcete aby sme uvádzali aj číslo účtu“? Jeho autor asi považuje občanov za tupcov, ktorým možno povedať čokoľvek. Podstata tejto permanentnej témy je pritom veľmi jednoduchá. Zákon musia schváliť poslanci, ktorých sa priamo týka. A kto už na seba upletie bič? Slovo transparentnosť v ústach politikov má rovnakú hodnotu ako tvrdenie deťom, že darčeky nosí Ježiško. A pritom je recept jednoduchý. Kto nechce odhaliť svoje súkromie, nech nelezie do politiky. A je to!