Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSY Jozefa Šucha

Pekné Vianoce

Vianoce, čas radosti, rozjímania ale aj stretávania sa v rodinnom kruhu, pri hojnejšie prestretých  stoloch. Popri tradičných jedlách sa na stoly dostávajú aj rôzne „zdravšie“ potraviny. Jedným z moderných noviniek je raw food (surová strava), ktorá je vraj oveľa zdravšia ako tepelne upravené potraviny. Neviem aké menu odporúčajú stúpenci tohto spôsobu stravovania na vianočný stôl, ale zaujal  ma v tejto súvislosti článok, ktorý pripomína, že tento spôsob stravovania pred miliónmi rokov bol vlastný všetkým príslušníkom vtedy žijúcich druhov človeka. Vedci sa nevedia dohodnúť, kedy sa začal na úpravu stravy používať oheň. Niektorí tvrdia, že ľudia začali používať oheň k príprave potravy už pred 1,8 miliónom rokov, iní sa domnievajú, že až pred 400 000 rokmi. Podľa doktorky Hardyovej z Yorkskej univerzity: „Varená potrava poskytovala viac energie a varenie možno súvisí s rapídnym nárastom veľkosti mozgu, ktoré nastalo pred 800 000 rokmi“. Dnes nám už mozog nerastie,   asi  teda bude stačiť aj energia zo surovej stravy. Dobrú chuť k vianočnej večeri.

 

Smutné prvenstvo

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť každoročne analyzuje znečistenie odpadových vôd zakázanými látkami vo viac ako 60 európskych mestách. Tohtoročné výsledky monitoringu priniesli Slovensku smutné prvenstvo. Na prvých dvoch priečkach rebríčka sa v koncentrácii pervitínu umiestnili Bratislava a Piešťany. Obidve mestá sa oproti predchádzajúcemu roku posunuli o tri miesta vyššie k horšiemu výsledku. Z týchto faktov sa však nedá posudzovať celková situácia na Slovensku. Účasť miest v analýze je dobrovoľná a zo Slovenska sa zapojili iba tieto dve mestá. Je dobre, že aspoň ony majú záujem poznať reálnu situáciu. Ostáva otvorená otázka,  či tieto fakty vzali na vedomie aj kompetentní a či ich využijú pri riešení tohto vážneho problému, aby sme sa v budúcnosti neobjavovali na prvých priečkach štatistík. Lebo povedzme si otvorene – užívanie  drog nie je to, v čom by sme mali dobiehať západné krajiny. Životná úroveň a politická kultúra,  ktoré sme u nich spoza železnej opony obdivovali majú iné  významné ukazovatele.

 

Cestovanie v čase

Španielov čaká pravdepodobne od budúceho roka radikálna zmena, presunú sa totiž v čase. Trvajú na tom, aby sa ich čas posunul o hodinu späť, do rovnakého časového pásma, v akom sú napríklad susedné Portugalsko či Veľká Británia. Táto zmena má umožniť lepšie využitie dňa na prácu i odpočinok. V súčasnosti sú v takom časovom pásme ako Slovensko. Politici sa v tejto súvislosti odvolávajú na potreby ľudu. Nerobia to direktívne podľa svojvôle, tak ako sa zachoval čínsky vodca a diktátor Mao Ce -  tung, ktorý rozhodol, že Čína napriek svojej rozlohe bude mať iba jedno časové pásmo, lebo jedna krajina, jeden vodca a jeden čas. A jeho rozhodnutie sa stalo nadčasové, lebo platí pre Čínu aj dnes, mnoho rokov po odchode veľkého Maa. Alebo sa naplnilo príslovie, že zvyk je železná košeľa.