Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSA Jozefa Šuchu

Dni po....

Dni pred voľbami, kedy sa robila „farebná revolúcia“ (bez farieb,  aby  bola nenápadná), za vládu bez Fica, sú teraz dni po... kedy to vyzerá na vládu bez kohokoľvek z lídrov. Voliči namiešali politikom taký nečakaný koktail, že hlavu majú zamotanú nielen oni ale aj politológovia, analytici, prognostici i ľudia pri „krčmových“ debatách. Možných variácií je množstvo  ale takých slabých, že ani jedna nevyzerá nádejne.  Nevyzerá nádejne najmä preto, lebo politici stále uvažujú v medziach, ktoré občanom (ako ukázali  vo voľbách) už prestali vyhovovať. Nevyhovujú najmä preto, lebo stanovené poradie hodnôt,  ktoré politici preferujú,  bolo  za celé viac ako dve desaťročia  vždy problémom, brzdiacim  zmysluplné riešenia potrebné pre dobre  spravovaný štát. Pokiaľ bude na prvom mieste stranícky, či osobný prospech, snaha získať pre svoju stranu čo najsilnejšie pozície s tvrdením,  že iba tak môže strana plniť svoje sľuby, ktoré počas vlády aj tak plní iba čiastočne, sa budeme motať v kruhu problémov. Človek by očakával, že sa teraz bude hovoriť najmä o tom ako to urobiť,  aby sa riešili na prvom mieste problémy  radových občanov a nie privilegovaných horných desať tisíc. Možno práve toto je najsilnejší odkaz  občanov – politikom.