Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSA Jozefa Šuchu

Trestná zodpovednosť

Opäť sa hovorí o trestnoprávnej zodpovednosti funkcionárov, politikov ale aj právnických osôb – firiem. Ako „ilustráciu“ k tejto diskusii môžeme priložiť agóniu bratislavského PKO. V rámci vyrovnania pohľadávok ho „predali“ za jedno euro J&T, ktoré je majiteľom pozemkov pod  budovami. Agóniu PKO odštartoval bývalý primátor Ďurkovský, keď predajom pozemkov, spôsobil celú túto tortúru a v konečnom štádiu zánik PKO?  Prečo nenesie zodpovednosť? Druhú ilustráciu z nedávnej minulosti pripomenul poslanec Lipšic, ktorý spomenul stavebného giganta Váhostav, ktorý je podozrivý, že sa dopúšťal závažnej trestnej činnosti. Nie je ho možné trestne stíhať, nie je mu možné zablokovať majetok, nemožno mu uložiť žiaden trest, vysvetlil Lipšic s tým, že bude ťažké preukázať v tomto prípade zavinenie konkrétnej fyzickej osobe.

 

Ilustrácia do tretice:  generálny prokurátor Jaromír Čižnár  karhal poslancov Národnej rady za podobu súčasného zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ako aj za skutočnosť, že na Slovensku stále nie je zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb. Kritické slová predniesol na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady. "Nie je v ňom totiž stanovené, ku ktorému momentu sa má dokazovať pôvod majetku. Dnes sa dostane prípad na súd a zistí sa, že dotyčný svoj majetok rozdelil. Súd to následne zastaví, lebo majetok už nedosahuje zákonnú výšku," povedal Čižnár s tým, že je to na smiech. Poslancov Čižnár ďalej kritizoval, že stále nezaviedli trestnú zodpovednosť právnických osôb. Podnikateľské prostredie sa vraj obáva, že sa budú“ čistiť“ firmy. "Ak sa budú „čistiť“  legálne, práve to je dôvod na schválenie trestnej zodpovednosti a nie na jeho odďaľovanie. Mám dojem, že o tom, či to bude prijaté, sa nerozhoduje tam, kde sa má, ale v kruhu podnikateľov," dodal Čižnár. Čo k tomu dodať? Iba toľko, že počet pokusov zaviesť trestnú zodpovednosť už pomaly prekročí desiatku. Vyzerá to, že politici majú rovnakú obavu o svoju kožu ako podnikatelia. Alebo väčšiu?  Neveria v spravodlivosť našich súdov a v kvalitu legislatívy,  za ktorú hlasujú? Akoby mohli, keď schvália aj taký dodatok zákona, že poslanec,  ktorý ho navrhol musí isť požiadať prezidenta aby zákon nepodpísal, lebo parlament ho musí opraviť. Pravda,  pán poslanec Madej?