Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Glosa Jozefa Šuchu

Tlač a spoločnosť

Z najnovšieho národného prieskumu spoločnosti Median SK vyplýva, že celoštátne denníky číta menej ako tretina slovenskej populácie. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4385 občanov Slovenska vo veku od 14 do 79 rokov. V prvom a druhom štvrťroku tohto roku čítalo tlačené vydanie denníka 31 percent Slovákov. Z médií najväčšiu pozornosť venujú občania televíznemu vysielaniu. Sledovanosť všetkých televízií bola v 1. a 2. kvartáli tohto roku na úrovni 88 percent, čo sú takmer štyri milióny divákov. Keď vezmeme do úvahy aj skutočnosť, že dnes veľká časť spoločnosti využíva internet a číta internetové, vydania novín, je vcelku záujem o informácie medzi obyvateľstvom v globále celkom slušný. Na zamyslenie je skôr obsah toho čo ľudí najviac priťahuje. Najčítanejší je bulvárny denník Nový čas so 16-percentnou čítanosťou.  Takzvané mienkotvorné denníky SME a Pravda čítalo iba 7 percent respodentov, a ostatné (Plus jeden deň, šport, Korzár, Hospodárske noviny a Uj Szó) majú čítanosť od dvoch do 6 percent. Aj medzi týždenníkmi je najčítanejší bulvárne ladený Plus sedem dní ktorý čítalo deväť percent populácie. Teda informácie z bulváru o tom kto kde s kým, o nešťastiach a tragédiách čitatelia uprednostňujú. Dôvodom takéhoto vývoja môže byť na jednej strane ich únik od životne dôležitých problémov spoločnosti, ale na druhej strane môže byť príčinou aj spôsob ako skutočnosť odrážajú tzv. seriózne médiá. Chýbajú v nich zaujímavé a objektívne komentáre a diskusie o problémoch a dianí v našej spoločnosti. Politika sa prezentuje ako žabo-myšie vojny medzi jej rozhádanými aktérmi, nie sú dôsledne sledované kauzy ktoré zasahujú do života občanov a podobne. Teoreticky by mala tlač kontrolovať politiku, preto sa je hovorievalo siedma veľmoc. V skutočnosti je jej obsah určovaný tak, aby zarábala svojim majiteľom. Médiá sa snažia prinášať to o čom si myslia, že to priláka čitateľov. Keď bude väčšina spoločnosti bažiť po bulvárnych informáciách médiá ich budú uverejňovať.