Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSA Jozefa Šuchu

Hluk

 

Hovorí sa, že hluk je pre uši to, čo smrad pre nos. Rozdiel je v ich účinku. Na smrad sa dá zvyknúť  pokiaľ neškodí zdraviu. Nebolo to príjemné, ale koľko vidiečanov  prežilo celý život v smrade šíriacom sa z hnojiska? Aj obyvatelia žijúci v blízkosti spaľovní  odpadu, by mohli hovoriť o znehodnotenej kvalite života. Čo však robí napríklad hluk z dopravy, ktorý trápi asi 20 miliónov Európanov? Približne 8 miliónom narušuje zdravý spánok a je taktiež spojený s takmer 43 000 hospitalizáciami, 900 000 prípadmi hypertenzie a má na svedomí 10 000 predčasných úmrtí ročne. To sú údaje zo správy Európskej environmentálnej agentúry „Hluk v Európe 2014“, ktorá analyzuje zdravotné a environmentálne dôsledky nadmerného vystavenia hluku. Z výsledkov vyplýva, že jeden zo štyroch Európanov je vystavený hladine hluku nad hornou hranicou stanovenou v európskych smerniciach. Svetová zdravotnícka organizácia kategorizovala hluk, ako druhú najzávažnejšiu environmentálnu príčinu ohrozujúcu zdravie obyvateľov. Existujú riešenia ako znížiť hladinu dopravného hluku, ale ako vždy chýbajú peniaze. O vylúčení tranzitnej dopravy z centra miest a obcí sa stále veľa hovorí, ale málo koná. Protihlukové steny pri diaľniciach, ktoré vedú v blízkosti obytných zón stále nie sú základnou podmienkou pre skolaudovanie cesty. Možno, keby sa dopravný hluk prenášal, povinne, do reproduktorov v pracovniach tých, ktorí rozhodujú,  nastalo by výrazné zlepšenie situácie pre všetkých obyvateľov. Ponúkam toto riešenie pre Európsku komisiu.