Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GALILEO, ESA – Beatrix Bajchy

 

Munich Satellite Navigation Summit


Európsky satelitný navigačný systém GALILEO bol iniciovaný a od roku 1999 budovaný hlavne zásluhou Nemecka, ktoré si uvedomilo, že Európska únia potrebuje nezávislý a sebestačný satelitný navigačný systém pre  pozemnú, leteckú a námornú navigáciu. Zakladajúcim členom ESA ( Nemecko, Francúzsko a Taliansko) pritom nešlo výlučne o hospodársky efekt ale aj 
o istotu, že vlastný, európsky navigačný systém bude aj v prípade krízových situácii dostupný európskym spotrebiteľom. Táto európska iniciatíva narazila  na odpor zo strany USA, ktoré za éry prezidenta Clintona ale aj neskoršie namietali, že EU má k dispozícii americký GPS a de facto tým vlastný navigačný systém nepotrebuje. Tieto výhrady spôsobili, že sa vývoj európskeho GALILEO - systému spomalil a tým sa aj jeho realizácia predĺžila. Dnešné dni ukazujú, že vtedajšie európske rozhodnutie pokračovať v projekte bolo absolútne správne.


Systém prvej európskej satelitnej navigácie  (G1G)  GALILEO je už takmer ukončený.  Od roku 2015 pripravuje ESA už aj tzv. druhú generáciu (G2G) GALILEO s tým, že prvé satelity tejto generácie budú vyrobené a nasadené do prevádzky v roku 2024. 

 

V rámci summitu sa v Mníchove začiatkom marca znovu stretli špecialisti za účelom výmeny najnovších vedeckých informácií a technologických možností.

Na projektoch sa zúčastňujú rôzne vývojové, výrobné firmy a organizácie a aj univerzity z Európy, USA, Kanady, Číny, Indie, Izraela a ďalších štátov sveta. Pritom nie je zanedbateľná skutočnosť, že výroba a servis satelitných systémov je spojená s možnosťou uzatvárať lukratívne zmluvy v rámci ESA. Tu sa naskytá možnosť aj pre slovenských inžinierov a výskumníkov, ktorí svoju technickú zdatnosť realizáciou prvého lietajúceho automobilu sveta viac ako potvrdili.

   
Beatrix Bajchy, München