Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Galéria Átrium končí leto Zakarpatským výtvarným duom – Milan Országh

Umelecká modlitba za mier

Prešovská Galéria Átrium je v meste už známa svojou koncepciou vytvárať priestor pre umenie nielen výtvarníkom z mesta a regiónu, ale aj umelcom z krajín V4 a susednej Ukrajiny. Prešovčania tak majú možnosť sledovať a konfrontovať vývoj rôznorodosti a výtvarného smerovania v širšom priestorovom kontexte. 

 

Určite však ešte nikdy nebolo v tejto galérii slovo mier skloňované tak často, ako v utorok 27. augusta na vernisáži výstavy užhorodskej výtvarnej dvojice Sergej Biba a Taras Usyk.

Odlišným umeleckým prejavom autorov, vychádzajúcim z osobnej životnej  filozofie, sa stala kolekcia ich obrazov, vytvorených väčšinou počas plenérov na východnom Slovensku (vzhľadom  k súčasnej neoptimálnej priechodnosti slovensko – ukrajinskej hranice), pestrá a mimoriadne zaujímavá. Aj tým, že často používajú kombinovanú techniku.

 

Vytúžený mier u našich východných susedov si ako prvý želal honorárny konzul Ukrajiny v SR pán Stanislav Obický (v kontexte s aktuálnym štátnym sviatkom vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny) a postupne sa k nemu pridali aj ďalší aktéri umeleckého mítingu. Vrátane kurátora výstavy, známeho košického galeristu a maliara i neúnavného organizátora tamojšieho  výtvarného života Dušana Baláža.

 

Na vernisáži bol prítomný aj predseda Zakarpatskej organizácie Národného združenia umelcov Ukrajiny Boris Kuzma, ktorého prešovská verejnosť pozná vďaka výstave (s manželkou Viktóriou – Duo) spred dvoch rokov. Vo svojom príhovore zdôraznil, že diela Bibu a Usyka dokazujú, že zakarpatskí výtvarníci tvoria slobodne a myslia inšpiratívne.

 

Starší z dvojice, zaslúžilý umelec Ukrajiny Taras Usyk charakterizoval kolekciu ako „tvorbu súčasných dní“. Vzdelaním architekt sa dostal k maľovaniu akousi prirodzenou životnou cestou a z jeho tvorby vidieť a cítiť, že práve tento druh odborného vzdelania  mu pomáha vytvárať svoj osobitý štýl výtvarného prejavu. V mladosti mu svojimi čistými líniami učaroval stavebný štýl funkcionalizmus, dotiahnutý do vysokých mét architektmi v Česku. Tento obdiv akosi podvedome pretavuje aj vo svojej tvorbe. Na druhej strane sa však nevyhýba ani religióznym témam, figurálnym kompozíciám, krajine či téme ženy.  Je častým účastníkom medzinárodných plenérov, sympózií a umeleckých projektov, čím si podľa vlastný slov rozširuje svoj umelecký rozhľad. Vďaka tomu sa však jeho diela nachádzajú v mnohých verejných či súkromných galériách doma i v zahraničí. Mimochodom, na Slovensko chodieva rád, má tu mnoho priateľov a dobre sa medzi našimi ľuďmi cíti. S úsmevom sa priznal: - Nemám tu pocit, že som v cudzine, ľudia oboch našich národov majú rovnako otvorené srdcia a mysle.

 

Jeho priateľ a výtvarný kolega Sergej Biba už v Galérii Átrium vystavoval. Tento pôvodne vojak bez streliva (v armáde pracoval ako výtvarník)začal ako 19 ročný so súkromným štúdiom výtvarného umenia so zameraním na maľbu a grafiku. Je to rodený modernista, jeho abstraktná tvorba sa dnes nachádza prevažne v súkromných zbierkach a niektorých známych európskych galériách. Jeho doménou je symbolika a kombinácia jemných farebných tónov. Svoje diela nepomenúva, necháva na pozerajúcom, aby si na obraze našiel a precítil to, čo je mu blízke a podľa toho výtvarný objekt pomenoval. Alebo nad tým iba rozmýšľal! Aj on absolvoval množstvo zahraničných výtvarných plenérov, mnohé z nich aj na Slovensku. Napríklad v Prešove už v roku 2009.

Úprimným želaním pokoja prešovská vernisáž výstavy zakarpatskej výtvarnej dvojice z Užhorodu  začala a prianie, aby vládol mier na Ukrajine i u nás, zarezonovalo silnými emóciami aj na záver jej oficiálnej časti.  Dvojica bude v Galérii Átrium vystavovať spoločne do 25. septembra, potom sa cesty ich obrazov rozídu do formy samostatných výstav v galériách na pôde strednej Európy...

Zľava S. Biba, T. Usyk a B. Kuzma počas úvodných príhovorov

Zľava S. Biba, T. Usyk a B. Kuzma počas úvodných príhovorov