Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Fotoinformel mal slovenskú premiéru v Prešove

Držiteľka ochrannej známky novovytvorenej výtvarnej techniky fotoinformel Eva Hubatová z Plzne si vybrala za dejisko slovenskej premiéry svojho umeleckého „vynálezu“ Galériu Átrium v Prešove, kde na vernisáži predstavila svojich 60 kreatívnych výtvarných diel. Z možnosti vystavovania v Prešove, ktorá vznikla z iniciatívy známeho vysokoškolského hudobného pedagóga prof. Karola Medňanského, bola doslova nadšená a svoju radosť (aj z priateľského prostredia)  neskrývala ani na vernisáži.

 

Umelecký smer „informel“, ktorý vznikol krátko po 2. svetovej vojne,  je zaradený medzi tzv. neformálne umenia s charakteristikou lyrickej abstrakcie či neviazaného myšlienkového  toku zviditeľneného umeleckým spôsobom. Pričom voľná je nielen téma a jej umelecké stvárnenie (vrátane použitého materiálu), ale aj výsledok, predstavujúci voľné otvorené dielo, ktoré rovnako voľne môže „čítať“ divák, využívajúc svoju vlastnú invenciu, obrazotvornosť  a vnútorné chápanie a cítenie. Eva Hubatová postavila na tomto základnom kameni svoj fotoinformel. Jeho prostredníctvom ponúka divákovi voľný, otvorený a slobodný výtvarný svet, v ktorom môže využiť svoju vlastnú predstavivosť  a schopnosť tvoriť si ilúzie. Základným bodom každého jej obrazu je fotografia makrosveta, ktorý si zvyčajne ani nevšimneme, ale ona ho rozvíja pomocou komputerových programov do konečnej fázy podľa svojich predstáv.  

 

Kurátor prešovskej výstavy tejto všeumelkyne, novinárky, publicistky, fotografky a fotoilustrátorky Dr. Juří Bezděk (vysokoškolský výtvarný pedagóg a kritik), ktorý je zároveň aj umeleckým poradcom a sprievodcom Hubatovej a jej vývoja i smerovania vo svete výtvarného umenia,  vo svojej charakteristike autorky a jej fotovýtvarného smeru zdôraznil predovšetkým jej výnimočnú vizuálnu fantáziu, ktorou dosahuje pôsobivé výsledky predovšetkým v spojení obrazov s hudbou, pričom tvorba vizuálnych kompozícií vychádza z jej vnútorných pocitov, reagujúcich na danú skladbu tónov a rytmus.  O túto Hubatovej prednosť majú záujem nielen súčasní českí a nemeckí skladatelia, ale aj v USA. Pričom siahla aj do hudobnej minulosti, predovšetkým v oblasti čembalovej muziky.

 

Z prešovskej výstavy v galérii Átrium je zrejmé, že sympatická a vnútorne bohatá autorka pracuje nielen na svojom štýle, ale predovšetkým na sebe. Zdokonaľuje obe strany, čo je prísľubom predovšetkým pre samotné výtvarné umenie.     

 

Autorka s kurátorom doc. Jiřím Bezděkom

Autorka s kurátorom doc. Jiřím Bezděkom

 Fotografia alebo grafika

Fotografia alebo grafika

Vlastnej fantázii na výber

Vlastnej fantázii na výber