Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Europoslanci odmietli greenwashing a podporili udržateľné a trvácne výrobky

(TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Za novú smernicu o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie zahlasovalo 544 poslancov, 18 bolo proti a 17 sa hlasovania zdržalo.


Hlavným cieľom tohto právneho predpisu je pomôcť spotrebiteľom rozhodovať sa ekologicky a motivovať spoločnosti, aby ponúkali trvácnejšie a udržateľnejšie výrobky.

Schválený mandát EP na rokovania s členskými štátmi počíta so zákazom používania všeobecných environmentálnych označení, ako "šetrný k životnému prostrediu", "prírodný", "biologicky rozložiteľný", "klimaticky neutrálny" či "eko", ak tieto tvrdenia nie sú podložené podrobnými dôkazmi.

Ide o typický príklad "greenwashingu", čiže formu marketingu používanú na presvedčovanie verejnosti, že predávané výrobky sú šetrné k životnému prostrediu.

Europoslanci plánujú zakázať aj environmentálne označenia, ktoré sú založené výlučne na systémoch kompenzácie emisií CO2. Zákaz sa bude vzťahovať aj na ďalšie zavádzajúce praktiky, ako sú tvrdenia o celom výrobku, ak je tvrdenie pravdivé len pre jednu jeho časť alebo tvrdenia o tom, ako dlho výrobok vydrží alebo akú záťaž znesie, ak nie sú pravdivé.

V záujme predĺženia životnosti výrobkov chcú poslanci zakázať používanie dizajnových prvkov, ktoré obmedzujú životnosť výrobku alebo vedú k jeho predčasným poruchám. Okrem toho by malo byť zakázané, aby výrobcovia obmedzovali funkčnosť výrobku, ak sa používa so spotrebným materiálom, náhradnými dielmi alebo príslušenstvom (napríklad s nabíjačkou alebo atramentovými kazetami) od inej spoločnosti.

Podľa stanoviska EP by mali kupujúci byť ešte pred nákupom informovaní o obmedzeniach týkajúcich sa opráv, aby si mohli vybrať tovar, ktorý vydrží dlhšie a dá sa opraviť. Poslanci okrem toho navrhujú nové označenie záruky, na ktorom by sa uvádzala nielen dĺžka zákonnej záruky, ale aj trvanie prípadného predĺženia záruky, ktoré ponúkajú výrobcovia. Pomohlo by to zviditeľniť kvalitný tovar a motivovať spoločnosti, aby sa viac zamerali na zvyšovanie životnosti výrobkov.

Rada EÚ (ministri členských krajín) prijala už 3. mája vlastný mandát na rokovania o tejto smernici, čo znamená, že rokovania medzi vyjednávačmi oboch euroinštitúcií o konečnom znení smernice sa môžu začať už čoskoro.