Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európa a my: Odpočúvanie, mafia, „ne“športové tipovanie... – Milan Országh

Zdá sa, že politické vzťahy medzi Európou a Amerikou sa v druhej dekáde tretieho tisícročia dostali bezmála na úroveň rokov 2. svetovej vojny, kedy Európa bola „jednotne“ okupovaná nacistickým Nemeckom a Amerika sa spočiatku iba nevšímavo prizerala (veď ide predsa o peniaze, no nie?), aby až neskôr reagovala na reálny vojnový stav. Dnes sú vďaka prevalenému škandálu odpočúvania nemeckej i francúzskej (a ktovie ktorej ešte) hlavy štátu americkou Národnou agentúrou pre bezpečnosť NSA a sledovania bankových kont ktoviekoľkých občanov a firiem vo svete (pravdepodobne vrátane našich úbohých slovenských príjmov a to všetko pod kepienkom boja proti svetovému terorizmu) oba tieto kontinenty opäť na nože a nikto nedokáže odhadnúť, ktorým smerom sa tento konflikt vyberie, do akej miery budú schopní dnešní skutoční vládcovia a žandári sveta ovplyvniť mienku a konanie väčšiny národov sveta. Po prehre v „sýrskej“ politike, a doslova škandalóznej situácii v americkom senáte je už dnes jasné, že Amerika utrpela ďalšiu celosvetovú politickú porážku. Tie ostatné ani nespomínajme!

Ako na najnovšiu medzikontinentálnu kauzu reaguje Brusel? V minulom týždni bola podľa spravodajstva Európskej komisie situácia nasledujúca: EÚ by mala pozastaviť dohodu s USA o Programe sledovania financovania terorizmu (TFTP) v reakcii na údajné sledovanie bankových údajov občanov EÚ, spravovaných belgickou spoločnosťou SWIFT zo strany americkej Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA). Uvádza sa to v stredu schválenom nezáväznom uznesení EP. Uznesenie, ktoré navrhli politické skupiny S&D, ALDE a Zelení/ESA bolo prijaté pomerom 280 hlasov za, 254 proti a 30 sa zdržalo. Napriek tomu, že Parlament nemá formálne právomoci iniciovať pozastavenie alebo ukončenie medzinárodnej dohody, "Komisia bude musieť konať, ak EP stiahne svoju podporu konkrétnej dohode", uvádza sa v uznesení. Parlament bude podľa neho pri zvažovaní či udeliť alebo neudeliť súhlas s budúcimi medzinárodnými dohodami brať do úvahy reakciu Komisie v súvislosti s touto požiadavkou. Poslanci vyjadrujú poľutovanie nad tým, že ani jeden členský štát nezačal vyšetrovanie údajného nezákonného prístupu úradov USA. Vyzývajú členské štáty, aby povolili vyšetrovanie Centra Europolu pre boj proti počítačovej kriminalite. Uznesenie tiež vyzýva, aby bolo "uskutočnené priamo na mieste technické vyšetrenie údajného nezákonného prístupu úradov USA či údajného vytvárania tzv. zadných vrátok (backdoor) k serverom SWIFT."

Zvláštne vyšetrovanie Výboru pre občianske slobody vo veci masového sledovania občanov by sa podozreniami malo ďalej zaoberať, dodáva uznesenie. Dohoda medzi EÚ a USA o spracovávaní a odovzdávaní údajov o finančných transakciách z EÚ do Spojených štátov pre účely Programu sledovania financovania terorizmu (TFTP) vstúpila do platnosti v auguste 2010. Podľa správ z tlače získala americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) prístup k osobným finančným údajom občanov EÚ spravovaných belgickou spoločnosťou SWIFT. Prístup amerických úradov k týmto údajom je striktne obmedzený dohodou TFTP. Pokiaľ by sa podozrenia ukázali ako pravdivé, znamenalo by to jednoznačné porušenie dohody medzi EÚ a USA. Európsky parlament pred týždňom navrhol v akčnom pláne EÚ na obdobie 2014-2019 opatrenia na boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Čelné postavenie v nich zaujíma zabavenie finančných aktív organizovaného zločinu a zakročenie proti jeho zdrojom príjmov. Odhaduje sa, že v EÚ operuje asi 4000 medzinárodných zločineckých organizácií. "Náklady existencie mafie, ktoré sa ťažko odhadujú, sa pohybujú medzi 4 a 5 percentuálnymi bodmi HDP pre samotnú EÚ," uviedol spravodajca EP Salvatore Iacolino (EĽS, IT). Uznesenie, za ktoré hlasovalo 526 poslancov (25 bolo proti a 86 sa zdržalo), predstavuje podľa neho "zoznam konkrétnych krokov, ktoré by mali byť realizované v priebehu nasledujúceho volebného obdobia. Ide o spoločnú úlohu pre trestné systémy," dodal. Podľa údajov Europolu sa počet medzinárodných zločineckých organizácií pôsobiacich v EÚ v roku 2013 odhadoval na 3600, pričom 70% má členov z rôznych krajín. Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) predstavujú príjmy z nezákonnej činnosti na celosvetovej úrovni približne 3,6% celosvetového HDP. Komisia odhaduje, že škody spôsobené korupciou predstavujú len v Únii približne 120 miliárd eúr ročne, teda 1,1% HDP EÚ. Za účelom ochrany finančných záujmov EÚ je kľúčové zakročiť účinnejšie proti aktívam organizovaného zločinu, uvádzajú poslanci a vyzývajú na zrušenie bankového tajomstva a odstránenie daňových rajov v EÚ. Tiež navrhujú, aby bol majetok zabavený z trestnej činnosti využívaný na sociálne ciele.

S cieľom zastaviť obchodovanie s ľuďmi a nútenú prácu poslanci požadujú prísnejšie tresty pre osoby, ktoré sú zapletené do obchodu s ľuďmi a lepšiu ochranu ich obetí. Boj proti nútenej práci by sa mal podľa nich zamerať na miesta, kde sa využíva lacná pracovná sila. Obchodovanie s ľuďmi prináša každoročné zisky v odhadovanej výške 25 miliárd eúr a týka sa všetkých členských krajín EÚ. Medzinárodné organizácie práce odhadujú celkový počet osôb nútených k práci v EÚ na 880 000, z nich 270 000 sú obete sexuálneho vykorisťovania. Podľa Parlamentu je kľúčové prijať rozhodnutie o jednotnej právnej definícii organizovanej trestnej činnosti, vrátane trestného činu účasti v organizácii mafiánskeho typu. Poslanci požadujú, aby sa manipulácia športových zápasov stala trestným činom so zodpovedajúcim postihom. Podobne by sa trestným činom malo stať aj kupovanie hlasov a to aj v prípade, že prospech z neho je nehmotný. Minulý týždeň schválené uznesenie stanovuje akčný plán pre budúci Parlament, Komisiu a Radu, ktorého naplnenie by EÚ umožnilo bojovať proti organizovanému zločinu na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. Uznesenie bolo pripravené Zvláštnym výborom pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie peňazí, ktorý bol zriadený v marci 2012, aby posúdil dopad mafiánskych aktivít na ekonomiku a spoločnosť EÚ a odporučil právne predpisy a ďalšie opatrenia.
Podľa informácií Kancelárie EK v SR