Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky plán nie je zázrak – Dušan D. Kerný

"Európsky plán pre strategické investície nie je zázračným liekom. Ak tu však niekto má recept na prekonanie krízy šmahom ruky, nech sa prosím postaví," vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk počas rozpravy o výsledkoch decembrového samitu lídrov členských štátov.

 

Ide o plán v ktorom  inštitúcie EÚ dajú k dispozícii 16 a 5 miliárd eur, týchto dovedna 21 miliárd má slúžiť členským štátom pomôcť financovať kvalitné projekty s pomocou súkromného kapitálu, navýšenie by mohlo dosiahnuť až 315 miliárd eur. Okrem rokovania o spoločnej z=ne spoločného obchodu a investícií s USA (dohode TTIP), proti ktorej sa už na Európskej komisii navŕšilo množstvo pripomienok a nesúhlasných reakcií, ide o najväčší program Európskej komisie na prekonanie krízy, nezamestnanosti a podnietenie hospodárskeho rastu.

 

Poslanci s Donaldom Tuskom a predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom, ako nás informovala v tlačovej správe Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave,  diskutovali aj o daňových únikoch a v nadväznosti na teroristické útoky v Paríži sa nevyhli ani otázke bezpečnosti a sprístupňovania údajov leteckých cestujúcich. Európsky parlament sa totiž rázne bránil tomu, aby údaje cestujúcich boli zhromažďované a poskytované bezpečnostným zložkám, v dôsledku najnovších teroristických útokov zrejme parlament môže ustúpiť od doterajšej zdržanlivosti a snahe ochraňovať osobné údaje všetkých účastníkov leteckej premávky. To by však aj znamenalo, že bude platiť jednotný európsky systém a nielen národné opatrenia, inými slovami európske opatrenia budú nad nimi.

 

Predseda Európskej rady, európsky „prezident“ Donald Tusk požiadal Parlament o podporu v úsilí o spustenie Junckerovho investičného balíka v júni tohto roku. Novozvolený predseda Európskej rady sa tiež zaviazal k posilneniu boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu, ktorý považuje za "vec férovosti a sociálnej spravodlivosti." Práca na legislatívnom návrhu, ktorý by zaviazal letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom údaje o ich cestujúcich a vytvorením takzvaného európskeho systému PNR zároveň posilnil výmenu informácii medzi členskými štátmi, je "náročná a delikátna," uviedol Donald Tusk - narážajúc na potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou. Predseda Európskej rady však podporil jednotný európsky systém PNR: "Dvadsaťosem národných systémov by bol zlepenec s dierami.

 

Zasahovali by do súkromia občanov, nedokázali by však riadne ochrániť ich bezpečnosť," uviedol.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker poslancov informoval o pokračujúcich diskusiách o investičnom balíku medzi komisármi, cieľom ktorých je zabudovanie väčšej miery flexibility do jeho finálnej podoby, avšak "bez zmeny pravidiel." Komisia tiež predloží legislatívny návrh zameraný na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam do júna tohto roka. Informačná kancelária EP poskytla aj reakcie slovenských europoslancov: "Rada podporou Junckerovho balíka umožní okamžitú mobilizáciu rastu a zamestnanosti, pretože investície sú určené pre zamestnanosť, vzdelávanie, vedu a výskum a dopravnú infraštruktúru. Som presvedčená o tom, že aj Slovensko z 315 mld. balíka dostane na svoj rozvoj určitý podiel," uviedla  Monika Smolková (S&D, SK). "Považujem za dôležité, aby sme zaktivizovali investície, aby tieto investície boli strategicky využité v oblasti dopravy, energetiky a informatizácie pre základný cieľ potrebného rastu," uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).