Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky parlament dnes – Milan Országh

Najkratší mesiac roka bude v piatok končiť aj v Európskom parlamente. Podľa programu rokovania to však nebude „krátky program“, keďže čas do ukončenia mandátu tejto garnitúry sa kráti zo dňa na deň. Pozrime sa aspoň na niekoľko najzaujímavejších tém, ktorými sa budú poslanci s (pre väčšinu Slovákov) platmi snov zaoberať:
Dar k MDŽ?
Prostitúcia by mala byť potieraná trestaním klientov, nie prostitútok, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, o ktorom bude Parlament hlasovať v stredu. V súvislosti s blížiacim sa Medzinárodným dňom žien, ktorý pripadá na 8. marca, poslanci vyzvú Európsku komisiu, aby do konca roku 2014 predložila opatrenia na predchádzanie násilia páchaného na ženách.

Ubudne lotrov?
Legislatíva upravujúca využitie európskeho zatykača by mala byť v priebehu roka podrobená dôkladnej revízii, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať vo štvrtok. Poslanci v predloženom texte požadujú efektívne, ale zároveň primerané využívanie žiadostí o zatknutie podozrivého v inom členskom štáte, ktoré by garantovalo základné práva obvineného, vrátane práva na využitie účinných opravných prostriedkov.

Koľko rokov budú ešte potrebovať?
Poslanci sa budú v stredu pýtať predstaviteľov Rady a Komisie na dosiahnutý pokrok pri zavádzaní systémov záruk pre mladých do praxe, ktorých cieľom je zabezpečiť prácu mladým ľuďom. Na základe uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2010, v ktorom poslanci vyzvali všetky členské štáty na zriadenie týchto systémov, sa vo februári 2013 ministri práce EÚ napokon dohodli na odporúčaní Rady, ktoré navrhuje ich zavedenie v celej Únii. V rovnaký deň napoludnie sa prihovorí poslancom Európskeho parlamentu český prezident Miloš Zeman, od roku 1996 predseda Poslaneckej snemovne, v rokoch 1998-2002 predseda vlády Českej republiky, je prvým prezidentom ČR zvoleným občanmi v priamych voľbách.

Múdre rozhodnutie
Zariadením tiesňového volania, ktoré v prípade nehody automaticky zalarmuje záchranárov, by mali byť od októbra 2015 vybavené všetky nové modely automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Vyplýva to z navrhovanej legislatívy, o ktorej budú v stredu hlasovať poslanci. Technológia eCall by mala využívať tiesňovú linku 112 a umožniť tak záchranárom dostať sa na miesto nehody rýchlejšie, čo by zvýšilo pravdepodobnosť záchrany životov a znížilo by následky zranení.

Nič lepšie sa nedá vymyslieť?
Parlament presadil pokračovanie programu EÚ pre najviac odkázaných občanov Únie pri zachovaní súčasnej úrovne financovania aspoň do roku 2020. V nasledujúcich siedmich rokoch by sa tak na pomoc pre najchudobnejších malo vynaložiť 3,5 miliardy eur. Neformálna dohoda s ministrami sociálnych vecí členských štátov, o ktorej budú poslanci hlasovať v utorok, zabezpečí plnú funkčnosť fondu a umožní mu tak splatiť všetky faktúry od 1. januára 2014.

Ešte raz automobily...
Emisné limity nových automobilov predávaných v EÚ by sa mali do roku 2020 znížiť zo súčasných 130 g/km na 95 g/km. Text nariadenia, na ktorom sa Parlament neformálne dohodol s ministrami členských štátov, zároveň umožní ďalšie znižovanie limitov po roku 2020 a zavedie nový emisný testovací protokol, ktorý lepšie zohľadní reálne podmienky na cestách. Zdá sa, že poslanci EP budú mať v stredu 26. februára doslova „fofry“. Okrem spomenutých tém budú musieť ešte prerokovať problematiku násilia na Ukrajine (alebo už nie?), výsledky nedávneho švajčiarskeho referenda a zamyslieť sa nad tým, čo s nimi, legislatívu o železničnej reforme, zavádzanie systému záruk pre mladých ľudí, nastupujúcich do praxe, problémy neférových čŕt poistného poradenstva, „tabakovú smernicu“ atď.
Zo zdrojov Zastúpenia EK na Slovensku