Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky parlament chce ukončiť beztrestnosť bezohľadného šoférovania – Ján Jakubov

Diskvalifikácia vedenia motorového vozidla v jednej krajine bude platná v celej EÚ
Rozšíriť zoznam závažných dopravných priestupkov
Jasný harmonogram na presadzovanie rozhodnutí o diskvalifikácii vedenia vozidla

Vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť alebo jazda pod vplyvom alkoholu, by mali znemožniť vedenie vozidiel v celej EÚ, uviedli poslanci v utorok.
 
V súčasnosti, ak vodič stratí vodičský preukaz v dôsledku dopravného priestupku v inej krajine EÚ, ako je krajina, ktorá vydala jeho vodičský preukaz, vo väčšine prípadov sa sankcia uplatňuje len v tej krajine, v ktorej bol priestupok spáchaný, vo zvyšku EÚ nebude mať za následok žiadne obmedzenia. S cieľom zabezpečiť, aby sa pozastavenie, obmedzenie alebo odobratie vodičského preukazu nerezidenta uplatňovalo vo všetkých krajinách EÚ, nové pravidlá vyžadujú, aby sa toto rozhodnutie postúpilo do krajiny EÚ, ktorá vydala vodičský preukaz.

Nebezpečné priestupky
Poslanci navrhujú zaradiť jazdu bez platného vodičského preukazu do zoznamu závažných dopravných priestupkov, ako je jazda pod vplyvom alkoholu alebo smrteľná dopravná nehoda, čo by viedlo k výmene informácií o zákaze vedenia motorového vozidla. Jazda o 50 km/h rýchlejšie ako je povolené je tiež jedným z vážnych dopravných priestupkov, ktoré by mohli viesť k diskvalifikácii vedenia vozidla. Poslanci stanovili nižší rýchlostný limit pre obytné oblasti, čo znamená, že vodič stratí svoj vodičský preukaz alebo mu bude pozastavená jeho platnosť pri jazde nad povolenú rýchlosť o 30 km/h.

Lehoty
Parlament navrhuje, aby sa členským štátom EÚ stanovila lehota desiatich pracovných dní na vzájomné informovanie o rozhodnutiach o diskvalifikácii vodiča a ďalšia lehota 15 pracovných dní na rozhodnutie o tom, či sa zákaz viesť motorové vozidlo bude uplatňovať v celej EÚ. Dotknutý vodič by mal byť informovaný o konečnom rozhodnutí do siedmich pracovných dní, dodali poslanci.

Vyhlásenie spravodajcu
Spravodajca Petar Vitanov (S&D, BG) uviedol: „Som rád, že táto smernica pomôže nielen znížiť počet dopravných nehôd, ale prispeje aj k lepšej informovanosti občanov o zodpovednejšej jazde a ochote dodržiavať pravidlá a akceptovať dôsledky ich porušenia bez ohľadu na to, kde v EÚ jazdíme.“

Ďalší postup
Návrh pravidiel týkajúcich sa účinku určitých diskvalifikácií na úrovni Európskej únie bol prijatý 372 hlasmi za, pričom 220 členovia hlasovali proti a 43 sa hlasovania zdržali. Parlament ukončil svoje prvé čítanie a keďže Rada ešte neprijala svoju pozíciu, nový parlament, ktorý bude zvolený v júni 2024, bude pokračovať v práci na tomto zákone.

Súvislosti
Pravidlá zákazu jazdy sú súčasťou balíka opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorý Komisia predložila v marci 2023. Obsahuje aj cezhraničnú výmenu informácií o pravidlách týkajúcich sa dopravných priestupkov, o ktorých sa v súčasnosti rokuje s Radou. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a čo najviac sa priblížiť k nulovej úmrtnosti v cestnej doprave EÚ do roku 2050 („vízia nulového počtu obetí“).

Reakcie slovenských poslancov
Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Rámec na zaistenie celoeurópskej platnosti rozhodnutí o odobratí, pozastavení alebo obmedzení vodičského preukazu vodiča, ktorý sa dopustil závažného dopravného priestupku mimo členského štátu, má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na európskych cestách. V tejto súvislosti rozširuje systém spolupráce medzi členskými štátmi. Zároveň sa vzťahuje na dopravné priestupky, ktoré najviac prispievajú k nehodám, zraneniam a úmrtiam.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Jeden meter pre všetkých. Vítam opatrenie, ktorým sa končí beztrestnosť pre nezodpovedných vodičov a vodičky. Ak niekto v súčasnosti vážne poruší pravidlá cestnej premávky na cestách mimo domovskej krajiny, za ktoré by inak prišiel o vodičák, v ďalších európskych krajinách môže v jazde bez problémov pokračovať. Toto sa po novom zmení. Pred následkami nebude úniku a priestupok sa bude riešiť v domovskej krajine. Prinesie to väčšiu bezpečnosť na cestách aj pre ľudí na Slovensku.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Cestní piráti sú stále cestní piráti. Bez ohľadu na to, či prišli o vodičák v krajine, z ktorej pochádzajú, alebo v inej členskej krajine EÚ. No v súčasnosti, ak vodič spácha dopravný priestupok a príde o vodičský preukaz v inej krajine EÚ ako v tej, ktorá ho vydala, vo väčšine prípadov sa sankcia uplatňuje len v krajine spáchania priestupku. A to bez akýchkoľvek obmedzení vo zvyšku EÚ. Ak by napríklad podpredseda parlamentu Andrej Danko trafil semafor najskôr v zahraničí, je pravdepodobné, že by mohol na polícii nahlásiť stratu vodičského preukazu, získať nový preukaz a trafiť ďalší semafor znovu na Slovensku. Naša polícia sa totiž v súčasnosti nemusí o zadržaní vodičáku v zahraničí dozvedieť. Preto prichádzame s novými pravidlami EÚ s cieľom ukončiť beztrestnosť bezohľadných vodičov naprieč EÚ, čím sa zlepší celková bezpečnosť cestnej premávky. Rozhodnutia o pozastavení, obmedzení alebo odobratí vodičského preukazu nerezidenta sa po novom prenesú do krajiny EÚ, ktorá vydala vodičský preukaz, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutie o diskvalifikácii vodiča sa bude uplatňovať vo všetkých krajinách EÚ.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Ak policajt pri závažnom porušení pravidiel zakáže zahraničnému vodičovi šoférovať auto, tento zákaz by podľa mňa mal platiť v celej Únii, nie len v danej krajine, ako je tomu dnes. Za takého návrhy treba Komisiu pochváliť. Osobitne preto, že až 40 percent cezhraničných priestupkov zostáva beztrestných. Každý občan EÚ, aj ten vo Svidníku, by mal mať istotu, že v jeho meste nejazdí vodič, ktorému bolo zakázané šoférovať napríklad v Amsterdame za to, že jazdil pod vplyvom alkoholu dvakrát vyššou rýchlosťou, než bola povolená.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Takmer 20% dopravných priestupkov za rýchlosť je v EÚ spáchaných príslušníkom iného členského štátu. Trest zadržania vodičského oprávnenia doteraz platil iba na území toho štátu, kde sa priestupok stal. Výrazné prekročenie rýchlosti, alkohol či drogy za volantom však patria k hlavným príčinám nehôd a úmrtí na cestách. Nová legislatíva preto zavádza vzájomné uznávanie zadržania vodičského oprávnenia v celej EÚ. Verím, že tieto zmeny prispejú k dosahovaniu cieľov EÚ v dopravnej oblasti a najmä že znížia hrozivé štatistiky vážnych zranení a úmrtí pri dopravných nehodách.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Tento návrh Komisie rozširuje zákaz jazdy v celej Únii v prípade najzávažnejších dopravných priestupkov, so zámerom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a voľný pohyb osôb. Určuje pravidlá týkajúce sa zákazu vedenia motorového vozidla v prípade závažných dopravných deliktov spáchaných v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorý vydal vodičský preukaz dotknutej osoby. Tuto iniciatívu považujem za veľmi dôležitú, nakoľko sa vzťahuje na dopravné priestupky, ktoré najviac prispievajú k dopravným a smrteľným nehodám, ako sú napríklad nadmerné prekročenie rýchlosti, alkohol za volantom, alebo vedenie vozidla pod vplyvom drog.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Nie som zástancom harmonizovania pokút v rámci EÚ. Avšak zaradenia jazdy bez platného vodičského preukazu do zoznamu závažných dopravných priestupkov podporujem, ako aj výmenu informácií o zákaze vedenia motorového vozidla medzi členskými krajinami. Je predsa neakceptovateľné, aby niekto, komu bol odobratý vodičský preukaz z dôvodu rýchlej jazdy, či jazdy pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky v jednej krajine, mohol riadiť motorové vozidlo v inej členskej krajine EÚ. Žiaľ, bezohľadnosť niektorých vodičov nemá hraníc.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ochrana života, zdravia a majetku musí mať prioritu, a preto nemôžeme naďalej tolerovať zneužívanie beztrestnosti bezohľadných vodičov. Zneužívať to v súčasnosti vedia práve tí vodiči, ktorí páchajú priestupky v inej krajine ako v tej, v ktorej im bol vydaný vodičský preukaz. Tým pádom sa na nich doma obmedzenia a sankcie nevzťahujú.“