Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európa našla to, čo u nás už dávno bolo – Milan Országh

 

Všetky orgány únie už zabudli na májové voľby a pracujú na plný plyn. Svojimi problémami sa zaoberá v rámci plánu práce nielen parlament, ale aj Rada a Komisia. Jedným zo spoločných tvrdých orieškov bol pre všetky tri inštitúcie na prvý pohľad neriešiteľný problém rekordnej nezamestnanosti mladých Európanov:

Európsky parlament žiada silnejšie opatrenia zamerané na boj proti nezamestnanosti mladých, vrátane zavedenia minimálnych štandardov pre učňovské vzdelávanie a primeraného odmeňovania, uvádza sa uznesení, ktoré plénum schválilo vo štvrtok. Bez zníženia nerovností nie je možné dosiahnuť udržateľný hospodársky rast, uvádza sa v texte uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov, 502 za, 112 proti, 22 poslancov sa hlasovania zdržalo. Nezamestnanosť mladých dosiahla nevídanú úroveň, a to v priemere 23 % v EÚ, pričom miera nezamestnanosti v niektorých členských štátoch je vyššia než 50 %. Celkovo je v EÚ bez práce 5,3 milióna mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov. Komisia by mala pozorne monitorovať implementáciu "garančnej schémy pre mladých", ktorá bola spustená minulý rok. Parlament tiež vyzval Komisiu, aby navrhla zavedenie minimálnych noriem týkajúcich sa kvality učňovskej prípravy, dôstojnej mzdy pre mladých ľudí a prístupu k službám zamestnanosti. Ako sa uvádza v prijatom uznesení, 6 miliárd EUR vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí nepostačuje na boj proti nezamestnanosti. Súčasťou opatrení na národnej úrovni by malo byť aj zavedenie takých preventívnych krokov, aby sa zamedzilo predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. Je potrebné podporiť systémy odbornej a učňovskej prípravy a vypracovať súhrnné stratégie pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

 

 V záujme zvládnutia očakávaného budúceho vývoja na trhu práce by sa mali členské štáty zamerať na sektory s vysokým rastovým potenciálom a potenciálom tvorby pracovných miest a prijať opatrenia na uprednostnenie odvetví vied, technológií, inžinierstva a matematiky vo svojich vzdelávacích programoch. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali mladí ľudia prístup ku kvalitným pracovným miestam. Tvorbu nových pracovných miest by mali podporiť prostredníctvom odstránenia zbytočnej administratívnej záťaže a byrokracie v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a MSP, zaviesť priaznivé daňové politiky a vytvoriť priaznivejšie prostredie pre súkromné investície.

 

O tom, že vo vzťahoch jednotlivých funkcionárov a vrcholových inštitúcií únie nie je všetko v poriadku, svedčia vystúpenia poslancov a funkcionárov na pôde parlamentu, aj mimo neho. Z množstva pripomienok k tomuto problému vyberáme dva protipóly:

Jean-Claude Juncker v pléne predstavil svoj reformný program, svoj cieľ týkajúci sa sociálne trhovej ekonomiky, vrátane investičného balíčka v objeme 300 miliárd EUR na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Poslancom zároveň priblížil svoju predstavu o tom, ako urobiť tzv. Trojku (Komisie, ECB a MMF) demokratickejšou, o možnej miere flexibility Paktu rastu a stability, ako aj o európskej energetickej únii. Na margo vzťahov Komisie s Radou a Parlamentom a potrebe obnovenia dôvery občanov Juncker povedal: "Sústreďme sa na to, čo môžeme dosiahnuť v praxi a prestaňme nudiť našich občanov spormi medzi inštitúciami. Mali by sme odolávať kritizovaniu Bruselu za všetko, čo sa nedarí. Ak hovoríte "áno" v Bruseli, nehovorte inde "nie". Musíme sa správať ako tím, v súlade s metódami rozhodovania.

 

Marine Le Pen (Francúzsko) za nezaradených poslancov uviedla: "25. mája sa európsky ľud prebudil a zatriasol celým strnulým kontinentom. Európsky projekt sa stal bláznivým, fatálnym projektom a ľudia sa od EÚ odvracajú. Socialisti a EĽS sa otočili chrbtom k odkazu, ktorý vzišiel z volieb a rozdeľujú si teraz vedúce posty. Nemyslite si ale, že si ľudia vybrali Junckera pred Schulzom - obaja sú absolútne neznámi a nič nepredstavujú," uviedla. "Patrioti vo Francúzsku odmietajú legitimitu Európskej komisie. Budeme bojovať proti Vašej federalistickej utópii a Vašej posadnutosti zničiť národný štát," dodala.

 

A teraz sa pozrime na jeden praktický problém, spojený s cieľavedomým zneužívaním poväčšine mladých ľudí modernými technológiami. Oproti ním sú u nás zaužívané hracie automaty iba predpotopnou hračkou:   

Komisia v priebehu júla  predstavila odporúčania týkajúce sa online hazardných hier. Ich cieľom je posilnenie ochrany spotrebiteľa, najmä detí a mladistvých. Dnešné odporúčania adresované členským štátom dávajú odpoveď na otázku ako minimalizovať škody vyplývajúce z patologického hráčstva. Komisia tu reaguje aj na to, že segment hazardných hier prevádzkovaných v online prostredí dynamicky rastie ruka v ruke s tempom rozvoja online technológií, smartfónov, tabletov a digitálnej televízie. V rámci EÚ sa online hazardným hrám venuje 7 miliónov spotrebiteľov. Ročne tržby tohto sektora predstavujú 10,51 mld eur (rok 2012), odhaduje sa, že v roku 2015 to bude už 13 mld. eur.  Odhaduje sa, že 0,1 – 0,8 % bežnej populácie dospelých osôb trpí hráčskou závislosťou a ďalších 0,1 – 2,2 % vykazuje potenciálny problematický sklon k hazardnému hráčstvu. Podľa aktuálnych prieskumov sa online hazardným hrám sa venuje 5.9% mladistvých vo veku 14-17 rokov, mimo internetu hazardu holduje 10.36% mladistvých.

 

Z podkladov Zastúpenia EK na Slovensku

pripravil M. Országh