Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európa je náš najväčší partner – Dušan D. Kerný

Európska komisia zverejnila výsledky medzinárodného obchodu tovarov EÚ za rok 2015. Z nich vyplýva, že pre väčšinu členských štátov EÚ bol v roku 2015 hlavným dovozným aj vývozným partnerom iný členský štát Únie. Podrobné informácie dostal SR zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Mimo hraníc EÚ boli najväčšími obchodnými partnermi Únie Spojené štáty s objemom 619 miliárd eur (18 percent celkového zahraničného obchodu s tovarom) a Čína (15 percent, 521 miliárd eur).

 

V prípade Slovenska boli v roku 2015 najdôležitejšími exportnými partnermi Nemecko (23 percent), Česká republika (12 percent) a Poľsko (9 percent).

 

Hlavných dovozných partnerov pre našu krajinu predstavovali Nemecko (19 percent celkového dovozu tovarov), Česká republika (17 percent) a Rakúsko (9 percent).

 

Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave: "najnovšia štatistika Eurostatu ukázala, že 85 percent slovenského vývozu smeruje do členských štátov EÚ a 79 percent  dovozu pochádza z členských štátov EÚ. Slovensko je tak krajinou, ktorá je najviac naviazaná na obchod v rámci Európskej únie. Európsky trh pre Slovensko predstavuje hlavný motor ekonomického rastu,“