Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Epigramáž - Milan Kenda

 

 

Kolobeh

Okráda nás denne v kráme,

spovedá sa z toho v chráme.

 

Bohužiaľ

Nejedna sutana

ukrýva Satana!

 

Ex libris

Kasu dobre napráska

už len kniha kuchárska.

 

Večná tradícia

Prejsť u nás k veci?

Zájsť na pol deci!

 

Novinárska hviezda

Isto ste ju stretli sami:

Predvádza sa kačicami.

 

Iba tak!

Prominentné tučné krysy

žerú jed len z drahej misy.

 

Večný epigram

Dejiny sa opakujú,

podliaci sa napakujú.

 

Epitaf

Bol oddaný vede,

preto tu žil v biede.