Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

EP požaduje nové opatrenia na ochranu prostriedkov EÚ, všíma si aj Slovensko

 Parlament v stredu udelil rozpočtové absolutórium Komisii a väčšine ďalších inštitúcií a orgánov EÚ. Zároveň však vo štvrtok vyzval na posilnenie boja proti podvodom, a to aj na Slovensku. Poslanci v stredu pomerom hlasov 499 (za): 136 (proti): 56 (zdržalo sa hlasovania) odporučili udelenie absolutória Európskej komisii za rok 2018, ktoré sa týka 94% celého rozpočtu EÚ za rok 2018. V samostatnom uznesení, ktoré plénum schválilo vo štvrtok pomerom hlasov 514 (za): 95 (proti): 84 (zdržalo sa hlasovania), poslanci vyzvali na posilnenie ochrany prostriedkov EÚ pred podvodmi, korupciou, konfliktom záujmov, úmyselným zneužívaním a organizovaným zločinom. Zákonodarcovia tiež poukázali na dôležitosť spravodlivejšieho a transparentnejšieho prideľovania prostriedkov EÚ.


Európsky parlament udelil absolutórium za rok 2018 väčšine inštitúcií a orgánov EÚ. Poslanci tak schválili 52 správ o absolutóriu a rovnaký počet súvisiacich uznesení.


Vyhlásenie predsedníčky Výboru EP pre kontrolu rozpočtu

„Parlament dnes vyslal silný signál požadujúci väčšiu spravodlivosť a transparentnosť pri prideľovaní dotácií EÚ, posilnenie právneho štátu a ochranu malých a stredných farmárov pred zaberaním pôdy, pochybeniami vnútroštátnych orgánov či tlakom zločineckých štruktúr. Potrebujeme nové zákony, ktoré znemožnia oligarchickým štruktúram čerpať fondy EÚ a obohatiť tak zopár jednotlivcov. Fondy EÚ sú peniaze daňových poplatníkov a sú určené na podporu väčšiny občanov. Preto požadujeme stanovenie maximálnej sumy, ktoré môže dostať jedna osoba ako [konečný] užívateľ výhod v oblasti poľnohospodárstva a kohézie,‟ uviedla spravodajkyňa absolutória pre Európsku komisiu a predsedníčka Výboru EP pre kontrolu rozpočtu Monika Hohlmeier (EPP, DE).


Dotačný strop a transparentnosť: ochrana prostriedkov EÚ pred oligarchami

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby v snahe zabrániť podvodom a nespravodlivému prideľovaniu dotácií z rozpočtu EÚ predložila návrh na stanovenie maximálnej sumy priamych poľnohospodárskych platieb pre fyzickú osobu. Toto opatrenie by malo zabrániť jednotlivcom získať podporu vo výške stoviek miliónov eur počas jedného sedemročného programovacieho obdobia.

 

Parlament tiež požaduje vytvorenie informačného systému, ktorý by v reálnom čase prinášal informácie o dotáciách v rámci poľnohospodárskej a kohéznej politiky EÚ, ako aj o ich konečných prijímateľoch. Kým sa tak stane, poslanci chcú dostávať aspoň informácie o päťdesiatich najväčších konečných prijímateľoch prostriedkov z fondov EÚ v celej Únii.

 

Mechanizmus na pomoc farmárom v boji proti organizovanému zločinu
Poslanci v nadväznosti na prípady, ktoré sa vyskytli v Taliansku a na Slovensku, vyzvali na zavedenie osobitného mechanizmu na podávanie sťažností na úrovni EÚ. Nový mechanizmus by mal poľnohospodárom umožniť kontaktovať priamo Európsku komisiu, a to v prípade, že sa stanú obeťou zabratia pôdy, pochybenia vnútroštátnych orgánov, nátlaku zo strany zločineckých štruktúr, prípadne ak boli vystavení nútenej alebo otrockej práci.

 

Predchádzanie konfliktom záujmov
Parlament vyzval Komisiu, aby predložila spoločné usmernenia na predchádzanie konfliktom záujmov vysokopostavených politikov, a Radu, aby v tejto oblasti prijala spoločné etické normy. Poslancov znepokojuje najmä situácia v Českej republike. Zákonodarcovia preto požiadali Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť vyplácaniu prostriedkov EÚ spoločnostiam, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní predseda českej vlády.

 

Riadne financovanie Európskej prokuratúry

Uznesenie zdôrazňuje, že novovytvorená Európska prokuratúra potrebuje minimálne 76 dodatočných miest a osem miliónov eur vo svojom rozpočte, ak má byť plne funkčná a schopná spracovať očakávaných tritisíc prípadov ročne.

 

Žiadna finančná podpora pri porušovaní zásad právneho štátu

Poslanci požadujú urýchlené prijatie nariadenia, ktoré by umožnilo obmedziť prístup k fondom EÚ tým členským krajinám Únie, v ktorých dochádza k porušovaniu zásad právneho štátu. Nariadenie v súčasnosti blokuje Rada (ministrov) EÚ.