Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dve etické komisie pre RTVS? – Karol Vlčko

Kedysi najslabší redaktor Slovenskej televízie Kristián Čekovský, dnes – nafúkaný predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá – predložil svoj poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platitelia koncesionárskych poplatkov sa obávajú, či to nie je zásah do objektívnosti a nezávislosti RTVS. Odpovedá generálny riaditeľ našich verejnoprávnych médií Jaroslav Rezník: Obávajú sa správne

 

Súhlasíte s touto aktivitou Čekovského?

Samozrejme, že s tým nesúhlasím, považujem to za nadrozmernú hlúposť aj na pomery a doterajšie aktivity menovaného pána poslanca. Zrejme voči mojej osobe trpí akýmsi stihomamom, čo pripomína až zaujatosť stolkera.  Podľa § 360 písmeno a) Trestného zákona sa stalking definuje ako: „nebezpečné prenasledovanie, patologické správanie sa 

jednotlivca resp. trestný čin, ktorý sa prejavuje abnormálnym záujmom o nejakú inú osobu,

spojeným s jej prenasledovaním a obťažovaním. Prenasledovaná osoba je často verejne známa, alebo prenasledovateľovi osobne blízka“. 

 

Ako teda vnímate snahu zriadiť zákonom Etickú komisiu RTVS?

Pre Slovenský rozhlas aj Slovenskú televíziu  je prioritou, aby prinášali verejnosti kvalitné, objektívne a vyvážené spravodajstvo a zároveň si plnili všetky  záväzky vyplývajúce zo štatútu verejnoprávneho média. Vedenie RTVS sa snaží zabezpečiť pracovné prostredie a atmosféru, ktorá umožňuje redaktorom nezávislú prácu na spravodajských príspevkoch a dištancuje sa od akéhokoľvek obmedzovania práce redaktorov. V súčasnosti v RTVS už Etická komisia funguje, ktorá v prípade pochybnosti o nezávislosti a objektívnosti niektorých reportáží posudzuje tieto atribúty a vedeniu poskytuje svoje závery. V tomto kontexte nevidíme v súčasnosti prínos vyplývajúci z vytvorenia ďalšieho orgánu s rovnakým názvom no s iným zložením. Ustanovil som ju v súlade s európskou legislatívou  ešte 11. apríla 2018.

 

V čom je teda rozdiel?

Najmä v tom, že spôsobom kreovania Etickej komisie a ľuďmi, ktorí v nej majú pôsobiť sa vládna koalícia prostredníctvom Kristiána Čekovského snaží dostať (rozumej nasadiť) do vnútorného prostredia  RTVS oficiálne – zákonom – „svojich ľudí“ a zástupcov politických think tankov, rôznych treťosektorových aktivistov zvonku. Prečo majú byť členmi komisie práve a len členovia v návrhu menovaných subjektov, prečo nie iných inštitúcii? Navyše tento „nápad“ člena OĽaNO bude stáť štátny rozpočet 90 tisíc euro ročne! Kde a kedy ste počuli o tom, že členovia Etickej komisie kdekoľvek v inštitúcii alebo v podniku či vo firme sú platení? Veď je to nehoráznosť. V RTVS majú posudzovať etiku reportáží a príspevkov  ľudia, ktorí nemajú s prácou v médiách ani s našou inštitúciou nič spoločné. Veď je to absurdné. Predstavte si, že by sa RTVS dožadovala, aby mala členov Etickej komisie v Sociálnej poisťovni, v jadrovej elektrárni alebo v železničnej spoločnosti SR...

 

Nie je teda táto snaha zriadiť Etickú komisiu len ďalším pokusom Kristiána Čekovského o zmenu na poste generálneho riaditeľa?

Primárnou úlohou nezávislej Etickej komisie RTVS  je podľa návrhu novely v prvom rade pomôcť v udržaní objektívnosti, nezávislosti a kvality spravodajstva , čo je aj jednou z priorít vedenia RTVS. Z  toho vyplýva, že jej vznik asi nemá priamu súvislosť so zotrvaním generálneho riaditeľa na svojej pozícii.

 

V čom teda vidíte nástrahy a možné riziká, ak ústavný hlasovací valec v parlamente novelu schváli?

Okrem toho, čo som už povedal, potrebujem poukázať aj na to, že návrh do parlamentu predložil občan, ktorý je s RTVS v pracovno-právnom spore. Etická komisia dostane zo zákona právomoc nahliadať do všetkých interných dokladov a podkladov RTVS, vrátane zmlúv, ekonomických, hospodárskych a pracovno-právnych vzťahov. Takéto právomoci sú nad rámec bežnej praxe pri fungovaní a poslaní etickej komisie kdekoľvek...  Z predkladaného zákona nie je zrejmé, komu a ako sa budú zodpovedať členovia Etickej komisie RTVS za svoje pochybenia alebo v prípade sporného uznesenia ? Ktorá etická komisia má tak vysoké a rozsiahle práva a žiadnu zodpovednosť?!