Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dušou i srdcom chránime ich česť

Slnečné lúče rozohnali zamračenú oblohu a na slnkom zaliatom ikonickom mieste nášho hlavného mesta, pri Pamätníku SNP na Námestí Slovenského národného povstania v Bratislave, keď sme si 23. augusta pripomenuli 75. výročie Povstania. V súlade s tradíciou priami účastníci protifašistického odboja ako prví položili veniec vďaky tým, ktorí 29. augusta 1944 povstali proti nemeckým nacistom a ich slovenským prisluhovačom.

 

Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo za účasti  predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, poslancov NR SR, členov vlády, zahraničných diplomatov, predstaviteľov štátnej správy a miestnej samosprávy, členov SZPB a ďalších občanov nášho hlavného mesta.

 

SNP bolo jednou z najvýznamnejších a najsvetlejších kapitol v našej novodobej histórii, bolo druhým najväčším ozbrojeným vystúpením nacistami porobených národov. Slovensko sa Povstaním jednoznačne zaradilo k štátom odmietajúcim okupáciu nemeckou nacistickou armádou a zaradilo sa k víťazným štátom v 2. sv. vojne

Centrom povstania bola síce Banská Bystrica, no Bratislava, ako vtedajšie hlavné mesto vojnovej republiky, zohrala v povstaní kľúčovú úlohu. Spomeňme najmä Vianočnú dohodu z decembra 1943, na základe ktorej vznikla Slovenská národná rada, ktorá mala na povstaleckom území zákonodarnú aj vládnu moc. V Bratislave žili a pracovali viaceré osobnosti, ktoré sa zaslúžili o prípravu a uskutočnenie Povstania.  

 

Premiér P. Pellegrini v príhovore vyzdvihol skutočnosť, že „pred 75 rokmi sa naši starí otcovia so zbraňou v ruke a s nasadením vlastného života postavili proti nemeckým okupantom a svojou odvahou a osobnou statočnosťou odmietli režim, ktorý bol prisluhovačom fašistického Nemecka.“ Dnes keď nastáva renesancia nenávistnej ideológie, keď jej šíritelia častokrát sedia v parlamente, je dôležité pripomínať si odvahu aj týchto ľudí. „Páve ich služba vlasti nás hodnotovo začlenila do moderného civilizačného sveta, ktorý porazil zlo postavené na rasovej neznášanlivosti. Porazili ideológiu v mene, ktorej sa vraždilo aj na Slovensku. Boli zriaďované koncentračné tábory a vypaľované  slovenské dediny. Z tohto dôvodu naše stretnutie nevnímam len ako spomienku na historické udalosti, ide o vyjadrenie spoločného postoja, že sa vždy spojíme proti tomuto zlu bez ohľadu na politické hodnoty, ktoré vyznávame,“ poznamenal P. Pellegrini. Súčasne sa obrátil na politických predstaviteľov a kultúrno-spoločenské osobnosti Slovenska s požiadavkou, aby aktívne pomáhali formovať historickú pamäť v otázkach Slovenského národného povstania. Premiér pripomenul, že Slovensko má veľké rezervy v hodnotovom formovaní najmladšej generácie. Vyzval preto politických predstaviteľov a kultúrno-spoločenské elity na Slovensku, aby „aktívne formovali historickú pamäť tak, aby vytvorila etickú prevenciu voči pohrobkom ideológie, ktorá za cenu množstva ľudských obeti utrpela veľkú porážku. To je náš záväzok a naša základná úloha týchto dní.“ ...„Formovanie úcty k vlastnej histórií nie je len otázkou jedného dňa. Súboj ideí je proces, ktorý nikdy nekončí a je len na nás, aby sme ponúkli niečo príťažlivejšie, ako je šírenie nenávisti,“ zdôraznil premiér.

 

Predseda SZPB Pavol Sečkár pripomenul odvahu, obetavosť, nadšenie a hrdinstvo, slávu, ale i biedu, utrpenie vojakov a partizánov na povstaleckých frontoch, ale i tragédiu organizátorov a našich spoluobčanov spôsobenú nemeckými bezpečnostnými zložkami, ale aj domácimi pomocníkmi. „Keď sa dnes zamýšľame nad odhodlaním povstalcov z čoho čerpali silu na otvorený boj, môžeme povedať, že to bola túžba po voľnosti od nacistického a fašistického jarma, ale i veľká nenávisť za zločiny a zverstvá spôsobené na bojiskách 2. sv. vojny voči bezbranným, ale i bezradným ľuďom a nevinným deťom. Hrdo vyhlasujme, že naše Slovenské národné povstanie nebolo porazené! Pretože taká je objektívna historická pravda. Prečo nebolo? Pretože žiaden zo slovenských veliteľov nebol takým zbabelcom a zradcom, aby podpísal kapituláciu povstalcov. Hoci Nemci im to ponúkali,“ s hrdosťou vyhlásil P. Sečkár. Oni bojovali za slobodu a život v mieri, pre nás! Nám členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripadla veľká česť, byť ich pokračovateľmi. A my nimi naozaj sme. Dušou i srdcom chránime ich česť,“ v mene všetkých odbojárov prisľúbil predseda SZPB.

Text a foto - vič -