Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Drahokam z Dudiniec na Kráľovej holi – Jozef Mazár

Krásne slovenské kroje, nádherný spev  slovenských pesničiek, úžasné dotyky úprimnej človečiny. Hrdosť na seba samých, na produkty múdrych predkov , na nevšedne podávané spomienky o histórii a pravde , ktorá sa dôstojnosťou, ľudomilnosťou šírila v ostatný víkend najmenším slovenským mestečkom – Dudincami. Aj taká bola a zostane na večnosť história vyvrcholenia tohoročných osláv 40. výročia uvedenia liečebného domu Smaragd do prevádzky  v Kúpeľoch Dudince.

Vďaka prítomnosti mnohých televíznych kamier, aj zábavnému slovu a hudbným vystúpeniam, vytryskla počas dvojdňových osláv zo sŕdc vyše 5 000 prítomných účastníkov radosť z toho, že medzi nami žije kvalita odkazov na minulosť, ktorú dokážu súčasníci konfrontovať a spájať s prítomnosťou. Na profesionálnej úrovni.

 

"Príroda poskytuje Dudinciam jedinečnú liečivú vodu a neopakovateľné prostredie. Človek je povinný rešpektovať zvrchovanosť prírodného bohatstva a umne ho využívať pre ľudský poklad - zdravie ľudí. Skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete" - citujeme zo slov generálneho riaditeľa Kúpeľov Dudince, akciovej spoločnosti, JUDr. Slavomíra Brzu, PHM, ktoré sú uvedené v príhovore Dudinského kúpeľného magazínu. Farebný magazín vyšiel pri tejto píležitosti. S veľmi hodnotným obsahom a pútavým grafickým stvárnením.

 

 Mgr. Žaneta Beňová, odborníčka z oblasti marketingu, v ňom svojou sondou do minulosti ponúka majstrovsky napísaným slovom pohľad na históriu výstavby, kde nechýbajú spomienky žijúcich pamätníkov, hodnoverné dôkazy spájania histórie s dneškom, ale prostredníctvom spomenutého magazínu sa jeho čitateľ má možnosť zoznámiť aj so súčasnou tvárou tohto unikátneho liečebno - relaxačného komplexu. Dozvie sa tiež to, prečo nesie názov jedného z najstarších drahokamov sveta - Smaragd.

 

V priebehu osláv sa nám podarilo zachytiť na papier aj jedno nevšedné vyznanie srdca ženy, účastníčky osláv. V kruhu svojich blízkych povedala: "Aby sme boli hodní takej kvality dobrého a vzácneho priateľstva s odkazmi minulosti, musíme chcieť vedieť minulosť milovať srdcom i slovom, spájať všetko tajomným citom lásky k životu. Mne toto ponúkli organizátori tohto podujatia." To už návštevníci osláv skloňovali svojim videním nie len známe i málo známe pasáže ľudového humoru Andera z Košíc, ktorým nikoho neuráža, ale zabáva, spoločensky zdobí v tónine života len pre nás - Slovákov vlastných. Tak tomu bolo aj na kultúrou slova i správania sa zdobenom amfiteátri mestečka, v ktorom mnohí nechávali svojim vnútrom ešte prechádzať a doznievať majstrovské tóny cimbalovej hudby D. Axmana, alebo ak chcete Cimbal Tria, keď neformálnym slovom z pódia povedal primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný pred vyše 3000 prítomnými divákmi aj toto:

"Naše malé mestečko má veľké bohatstvo. Prostredníctvom unikátneho dudinského minerálneho prameňa, odbornosti lekárov, ktorí ho premieňajú s úslužným starostlivým personálom v ľudské dobro ku prospechu zdravia všetkých, ktorí sa rozhodli túto oázu ticha, zdravia, pokoja a štedrosti navštíviť a liečebno- relaxačne tu pobudnúť. Vám, ktorí ste teraz tu, si naše mestečko, v ktorom je najviac slnečných dní počas roka z celej krásnej slovenskej krajiny, sme sa rozhodli to teplo rozšíriť a preto sme pozvali medzi nás hudobnú skupinu Kollárovcov. Symbol kompaktnosti kolektívu zrelých majstrov hudby, slova, zábavy. Všetci veríme, že živí aktéri tohto populárneho kultúrneho telesa prispejú k násobeniu našej vďačnosti z mesta skromných, pracovitých, ale umných ľudí, tým ktorí dnes oslavujú k tomu, aby už zajtra a v ďalšie dni, týždne, mesiace, roky násobili spokojnosť v srdciach a životoch hostí a návštevníkov Kúpeľov Dudince, návštevníkov liečebného domu Minerál, návštevníkov v drahokamoch  Rubína a jubilujúceho Smaragdu."

 

Kollárovci primátorovo úprimné slovo rozšírili do takých rozmerov, že kvalitou hudby, interpretáciou piesní a krásneho, z hĺbky vlastných sŕdc pramniaceho slova, krásou a rozmanitosťou svojich hlasov roztlieskali a rozspievali tak celé Dudince. Vyše 3500 návštevníkov tejto slávnosti, radosti z profesionality, úprimnosti mohutne tlieskalo v stoji dlho. Nasledovali mnohé dodatky aby nakoniec Kollárovci vyšli znova na pódium a diamanty z Dudiniec, pracovitosť, slušnosť, úprimnosť, vďačnosť, realitu, národnou pieňou Na kráľovej holi vyniesli nádhernou hudbou, spevom všetkých, v amfiteátri prítomných, vysoko do Tatier, na Kráľovu hoľu!

Keď na druhý deň, počas retrospektívnej módnej prehliadky, ktorú robilo v dobových kostýmoch zo sedemdesiatych rokov minulého storočia 8 detí a rovnaký počet vzácnych dám, z ktorých mali podaktoré sťaženú situáciu tým, že reprezentovali aj Jednotu slovenských dôchodcov, rozoberali návštevníci atmosféru akú navodili Kollárovci, keď dozneli rezké čardáše a ľudové tance i tóny cimbalovej muziky súboru Urpín, keď prestali svrbieť dlane spokojných divákov z vystúpenia Rusíň Čendéš Orchestra, keď hudobné repro Slovak Tanga a rokové hity skupiny ZEUS zo Šurian pohladili srdiečka svojich milovníkov, nám z internetového portálu Športlandia.sk na tomto podujatí prítomným zostalo povinnosťou napísať jedno:

V dnešnom nestálom svete je niečím veľkým, úžasným mať priateľov, ktorí priateľmi zostanú na večnosť. Aspoň takými, ako pre nás skupina Kollárovcov vďaka tomu, čo s ostatnými spomenutými v Dudinciach na oslavách 40. výročia uvedenia liečebného domu Smaragd do prevádzky, dokázali.

 

Lekár lieči, príroda uzdravuje, drahokam smaragd, nachádzajú na Urale, v Kolumbii, Egypte, Zimbabwe, Indii, v Európe v Rakúsku.

 

Smaragd v Dudinciach nachádzajú denne tí šťastlivci a múdri ľudia, ktorí kladú na prvé miesto v svojich životoch úprimnosť k svojmu zdraviu, relaxu, aby mohli medzi nami žiť ešte dlhé roky. A spomínať, ako drahokamy z Dudiniec vyniesli zdraví ľudia na Kráľovú hoľu zdravou slovenskou kultúrou. Lebo začali ctiť odkaz Kollárovcov:

 Keď k vám prídu hostia neponúkajte ich hod - dogmi, hamburgermi, ponúknite ich brindzovými haluškami, ukážte im slovenský kroj, zoznámte ich s krásnou slovenskou muzikou a úprimnou, ľubozvučnou slovenčinou, ktorá sa rodí vždy v hĺbke úprimného srdca každého Slováka...

Akože inak, Ander z Košíc bavil ľudí úprimne, s humorom, ktorý bol, je a bude funkčný na veky. Veď je o nás - Slovákoch! Ing. Milan Ďuroch

Akože inak, Ander z Košíc bavil ľudí úprimne, s humorom, ktorý bol, je a bude funkčný na veky. Veď je o nás - Slovákoch! Ing. Milan Ďuroch

Tak to vyzeralo počas vystúpenia Kollárovcov v amfiteátri kúpeľného mestečka Dudince. Pamätníci tvrdia, že toľko ľudí tu ešte nebolo... Foto: Ing. Milan Ďuroch

Tak to vyzeralo počas vystúpenia Kollárovcov v amfiteátri kúpeľného mestečka Dudince. Pamätníci tvrdia, že toľko ľudí tu ešte nebolo... Foto: Ing. Milan Ďuroch

Už pohľad na Kollárovcov počas ich vystúpenia svedčí, že spolu s divákmi sa bavili perfektne. Foto: Ing. Milan Ďuroch

Už pohľad na Kollárovcov počas ich vystúpenia svedčí, že spolu s divákmi sa bavili perfektne. Foto: Ing. Milan Ďuroch