Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dotĺklo šľachetné srdce – Jozef Kuchár

Vo veku deväťdesiat rokov nás 23. apríla 2020 v Bratislave opustila Adela Lettrichová, zakladajúca členka Únie slovenských novinárov. Mnoho rokov pôsobila na poste tajomníčky aj pokladníčky. Vďaka jej iniciatíve, dôslednosti a vytrvalosti má dnes únia hodnotnú a presnú kroniku spoločnej práce a celkovej činnosti v rôznych oblastiach. V nej má pevné miesto aj nezabudnuteľný Gabo Zelenay, ktorý si nebohú Adelu Lettrichovú veľmi vážil. Určite aj preto, že práve jej pričinením sa rady únie rýchlo rozširovali a v členskej základni dominovali nielen výrazné osobnosti z novinárskej ale aj spisovateľskej obce.

 

Dotĺklo šľachetné srdce skromnej, pracovitej a obetavej kolegyne.

Všetci, čo sme mali príležitosť a potešenie pôsobiť s ňou v Rade Únie slovenských novinárov a zase pobudnúť pár chvíľ v jej prítomnosti, najmä po rôznych besedách a seminároch, ktoré naša tajomníčka organizačne zabezpečovala, veľmi dobre vieme, že vždy sa usilovala vidieť veci dopredu a mnohé aj predvídať.

 

Jej životná cesta je poznačená neustálym bojom za spravodlivosť vo všetkých oblastiach každodenného a nielen novinárskeho života. Bola a ostane obetavým človekom a vzdelanou, vždy elegantnou dámou. Milovala svoju rodinu aj svoju vlasť a doslova s veľkou láskou ochotne slúžila slovenskému národu aj v rámci činnosti v Matici slovenskej.

 

Veľký kus práce vykonala vo výbore Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Literárnom fonde v Bratislave.

 

Veľmi ju trápilo, že z mnohých médií pôsobiacich na Slovensku sa vytratila ľubozvučná slovenčina, ktorá v rokoch minulých zušľachťovala duše čitateľov aj poslucháčov elektronických médií.

 

Odišla takpovediac v tieni dnešného nežičlivého mediálneho prostredia, ticho a nenápadne, lebo si presne tak želala. Bude nám veľmi chýbať. Bude žiť v srdciach svojej rodiny, najbližších a bude žiť v našich spomienkach.

 

Spomienky zostávajú a smútok s nimi.