Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dotĺklo šľachetné srdce vzácneho človeka – Jozef Kuchár

V utorok, 30. júla 2019, prišlo do Domu smútku v Prešove vyše 400 príbuzných, kolegov z oblasti medicíny, priateľov, dlhoročných kamarátov a športovcov na poslednú rozlúčku s výnimočným mužom a človekom so šľachetným srdcom, MUDr. Jozefom Sotákom, chirurgom, traumatológom a športovým lekárom.

 

 

Naplnení hlbokým žiaľom sme stáli nad rakvou zosnulého obloženou dávno nevídaným množstvom vencov a kvetov. Viac, než kedykoľvek predtým, sme si uvedomovali, akú hodnotnú prácu ako lekár a vedúci pracovník v medicínskej oblasti vykonal. V hlbokom zamyslení a úcte sme prišli povedať, že všetkým nám bude veľmi chýbať.

 

V smútočnom prejave MUDr. Radoslav Čuha, MBA., MPH.,  generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove ocenil vysokú profesionalitu a obetavosť doktora Jozefa Sotáka, ktorý bol doslova vzorom v každodennej práci, ale aj vo vytrvalosti. Odborne mimoriadne zdatný lekár, ale aj priateľský človek s pocitom veľkej zodpovednosti. Celý svoj život plný lásky k najbližším zasvätil nesmierne náročnej práci lekára. V nej videl a nachádzal zmysel svojho života a obyčajného ľudského šťastia. S úctou a vďakou sa skláňame nad jeho pamiatkou. Bol veľkým príkladom pre všetkých, čo pomáhajú pri záchrane životov a pri navrátení lepšieho zdravia.

 

Veľký kus práce vykonal ako námestník riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove.

Slová smútku, bolesti a žiaľu nad veľkou stratou človeka, vzácneho lekára, ktorý navždy odišiel vo veku 73 rokov, odzneli v mene všetkých športovcov z úst Márie Labajovej, najvýraznejšej osobnosti prešovskej, slovenskej a československej ženskej hádzanej. Na dosiahnutých úspechoch prešovského kolektívu má veľký podiel práve zosnulý doktor Jozef Soták. Svojím razantným, ale láskavým prístupom a veľkou osobnou autoritou dokázal pomáhať nielen pri riešení zdravotných problémov, ale presvedčivo stmeľoval často rozhádané družstvo žien aj dorasteniek. Jeho názory a podnety rešpektovali nielen funkcionári oddielu, ale aj tréneri. Často zdôrazňoval – neubližujte si, a nebudete sa musieť ospravedlňovať, ani si odpúšťať.

 

Odišiel človek, ktorý vášnivo miloval život, svoju rodinu, statočných ľudí a doslova slúžil a pomáhal všetkým nielen v dňoch pracovných, ale aj sviatočných, keď potrebovali pomoc. Odišiel muž plný elánu, nadšenia, na ktorého nemožno zabudnúť.

 

V časoch dobrých aj horších vedel, na ktorej strane je pravda.

 

Osirelo miesto v jeho chirurgickej ambulancii, do ktorej ešte nedávno prichádzali stovky pacientov s prosbou o pomoc a radu. Takmer vždy odchádzali spokojnejší a s veľkou nádejou.

Už nepríde medzi kolegov a priateľov na debaty o živote a najmä o športe a o tom prešovskom, ktorý je v zložitej situácii zvlášť. Neporadí nám, ako žiť a byť aktívny aj v dôchodkovom veku. Nepomôže dobrou odbornou radou, optimistickým slovom ani povzbudením. Ešte veľa rokov uplynie, kým si celkom uvedomíme, že už nie je medzi nami.

 

Skladáme hlbokú a úprimnú poctu nad celoživotným dielom MUDr. Jozefa Sotáka, ktoré je uzatvorené. Ostáva trvalou hodnotou a dokumentom doby i pohľadu vzácneho človeka na ňu. Kdesi v nenávratne sa stratil jeho obdivuhodný elán, nadšenie a nesmierna vôľa žiť a pomáhať žiť. Vzdávame poslednú poctu vzácnemu mužovi a kdesi vo vnútri nám všetkým, čo sme ho mali radi a vážili si jeho prácu, prichodí vysloviť presvedčenie – neumrel, bude žiť v srdciach jeho rodiny, svojich najbližších aj v našich spomienkach a v diele, ktoré celoživotnou prácou vytvoril.