Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dohoda so SR je schválená – Milan Országh

Európska komisia prijala 20. júna  partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda určuje smerovanie využívania eurofondov v budúcom programovacom období. Slovensku bolo pričlenených v rámci politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka, z Európskeho námorného a rybárskeho fondu dostane Slovensko 15,8 mil. EUR.

Investície EÚ, ktoré sú určené na podporu konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to najmä prostredníctvom podpory inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu podnikania a boj proti sociálnemu vylúčeniu.

Spoločný tlačový brífing premiéra R. Fica  a komisára pre regionálnu politiku J. Hahna k partnerskej dohode, bol plánovaný na utorok  24. júna 2014. 

 

Naše zdravotníctvo nie je v problémoch osamotené  

Ďalšia správa z EK konštatuje, že väčšina členských štátov má v súčasnosti zavedené programy týkajúce sa bezpečnosti pacienta, avšak stále dochádza k nežiaducim udalostiam v zdravotníckych zariadeniach a bezpečnosť pacienta je zriedka súčasťou odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov. Odhaduje sa, že 8 – 12 % pacientov hospitalizovaných v EÚ zaznamenalo počas poskytovania zdravotnej starostlivosti nežiaduce udalosti, ako sú: nemocničné infekcie (približne 25 % nežiaducich udalostí), omyly pri podávaní liekov (to sme žiaľ videli na nedávnom smutnom prípade s tehotnými ženami v ČR), pochybenia počas chirurgického zákroku, zlyhanie zdravotníckych pomôcok, chyby pri stanovení diagnózy a nesprávny postup na základe výsledkov testov. Približne 4,1 milióna pacientov v EÚ každoročne dostane nemocničnú infekciu, a najmenej 37 000 v dôsledku nej zomrie.

Stále sme v oblasti ochrany pacienta len na polceste, preto Komisia vyzýva členské štáty, aby zabezpečili väčšiu bezpečnosť pre našich občanov v zdravotníckych zariadeniach.

Väčšina Slovákov hodnotí starostlivosť v nemocniciach ako dobrú. Polovica Slovákov si zároveň myslí, že zdravotníctvo na Slovensku je na tom horšie ako v iných krajinách. 29% opýtaných Slovákov sa vyjadrilo, že oni sami alebo ich rodinní príslušníci zažili negatívny incident v zdravotníckom zariadení. 74% z nich to aj ohlásilo príslušným orgánom. 45% Slovákov si myslí, že je pravdepodobné,  že pacient zažije negatívnu udalosť v nemocnici (priemer EÚ je 50%).  

 

Budeme mať konečne viac práv?

Dobrá správa pre viac ako 507 miliónov kupujúcich v Európe a tým aj pre Slovákov: nová smernica o právach spotrebiteľov, ktorá práve nadobudla účinnosť, posilňuje práva spotrebiteľov pri nákupe kdekoľvek a kedykoľvek v Európe – tak pri nákupe cez internet, ako aj v kamenných obchodoch. Vytváraním rovnakých podmienok podnikania prinesú nové pravidlá výhody aj podnikom, pričom znížia náklady obchodníkov pri ponúkaní produktov a služieb spotrebiteľom za hranicami. Nové pravidlá napríklad v celej EÚ zabezpečia väčšiu cenovú transparentnosť, zrušenie neopodstatnených príplatkov za použitie kreditných kariet a špeciálnych telefonických liniek, zákaz vopred zaškrtnutých políčok na internete, napríklad pri nákupe leteniek, predĺženie lehoty, kedy si svoj nákup môžu rozmyslieť zo siedmich na 14 dní v celej EÚ, posilnené práva na vrátenie peňazí do 14 dní po zrušení nákupu spotrebiteľom, pravidlá zakazujúce skryté poplatky na internete, ako napríklad ponuky na internete, ktoré niečo inzerujú ako zdarma, ale v skutočnosti to tak nie je (napr. horoskopy alebo recepty), lepšiu ochranu vo vzťahu k digitálnemu obsahu, najmä v súvislosti s informáciami o softwere  a hardwere s ktorými produkty pracujú.

 

A ešte o mlieku

Európska Komisia dnes uverejnila správu o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a vykonávaní balíka predpisov o mlieku z roku 2012. Cieľom tohto balíka je posilnenie pozície výrobcov v mliekarenskom dodávateľskom reťazci a pripraviť tento sektor na budúcnosť, ktorá by bola viac trhovo orientovaná a udržateľná. V správe sa potvrdzuje, že zmluvy medzi poľnohospodármi a spracovateľmi sa stali povinnými v 12 členských štátoch (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko), zatiaľ čo v niektorých iných členských štátoch (Belgicko, Spojené kráľovstvo) boli dohodnuté kódexy osvedčených postupov medzi poľnohospodármi a spracovateľskými organizáciami. Na základe vnútroštátnych ustanovení o uznaní organizácií výrobcov sa formálne uznalo 228 organizácií výrobcov v šiestich členských štátoch (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko).