Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dobré správy pre motoristov na východnom Slovensku

Cestári opravia 42 úsekov ciest, 17 mostov a 4 zosuvy, na rekonštrukciu regionálnych ciest v PSK pôjde v prvom polroku 12,7 mil. €.

 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v prvom polroku zrekonštruovať 25 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy. Dĺžka zrekonštruovaných úsekov by mala dosiahnuť 41,5 km. Rozpočet vo výške 3,3 milióna eur z rezervného fondu PSK vo februári schválili poslanci Zastupiteľstva PSK.

„V súčasnosti realizujeme proces verejného obstarávania. Ak všetko dobre pôjde, práce by sa mohli začať v máji,“ vysvetlil časový harmonogram riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Vladimír Kozák. Podľa jeho slov by práce mali byť ukončené najneskôr do konca júla. Všetky vybrané úseky sa budú realizovať na cestách III. triedy, výnimkou sú dve komunikácie II. triedy Ňagov – Čabalovce v okrese Medzilaborce a takmer kilometrový úsek pre obcou Jasenovce vo vranovskom okrese. Finančne najnáročnejšia bude rekonštrukcia úseku Podhorany – Vojňany v okrese Kežmarok. Z celkového rozpočtu 511 000 eur však plánujú cestári v tomto roku preinvestovať len 100 000. 

Druhú časť opráv regionálnych ciest predstavuje ukončenie siedmich projektov financovaných z Regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov PSK, kde celkový rozpočet dosahuje 9,3 mil. eur. Ide o tretiu a štvrtú etapu rekonštrukcie mostov, štvrtú etapu stabilizácie zosuvov, odstránenie následkov povodní na regionálnych cestách i na mostoch PSK. „V konečnom dôsledku bude v rámci týchto siedmich projektov spolu zrekonštruovaných 17 mostov, z toho osem v havarijnom stave. Stabilizujeme štyri zosuvy a odstránime následky povodní na 17-tich úsekoch ciest,“ konkretizoval V. Kozák. Zmluvy boli podpísané ešte v októbri minulého roku. Na niektorých stavbách sa začalo pracovať, ale počas zimy boli stavby uzavreté. „Momentálne čakáme na vhodné klimatické podmienky, aby sa mohli práce naplno rozbehnúť. Všetky tieto práce musia byť ukončené do 30. júna,“ priblížil riaditeľ SÚC PSK.

 

V prvom polroku 2015 teda Prešovský kraj investuje do rekonštrukcie regionálnych ciest a mostov spolu 12,7 milióna eur. Cestári však už v tejto chvíli evidujú v zásobníku ďalších 55 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy, ktoré budú potrebovať finančné prostriedky. Ďalšie financie do ciest plánuje Prešovský kraj vyčleniť v roku 2016 z úverových zdrojov od Európskej investičnej banky. Podľa predbežného plánu by malo ísť šesť miliónov eur na modernizáciu ciest a 2,3 mil. eur na modernizáciu techniky – nákup posypových vozidiel pre SÚC PSK.

Rekonštrukcie na regionálnych cestách v roku 2015 podľa jednotlivých okresov:

 

Okres Bardejov: spolu 1,68 mil. €

Raslavice – Osikov (70 000 €)

Šarišské Čierne (126 000 €)

Stuľany – Kuková (160 000 €)

Lukavica – Bardejov (172 000 €)

Frička – Gaboltov (192 000 €)

Stebnícka Huta – Zborov (190 000 €)

Most Kružľov – na ceste Kríže – Kružľov (75 000 €)

Most Nemcovce – na ceste Nemcovce – Kurima (371 000 €)

Zosuv Beloveža – na ceste Beloveža – Bardejov (320 000 €)

 

Okres Humenné: spolu 1,7 mil. €

Topoľovka – Karná (230 000 €)

Ohradzany – Baškovce (100 000 €)

Nižné Ladičkovce – Vyšné Ladičkovce (135 000 €)

Ruská Kajňa – Košarovce (245 000 €)

Nechválova Polianka – Udavské (25 000 €)

Most Vyšná Sitnica – na ceste Ruská Poruba – Košarovce (242 000 €)

Most Zubné – na ceste Zubné – Vyšný Hrušov (299 000 €)

Most Jabloň – na ceste Sl. Krivé – Koškovce (216 000 €)

Most Košarovce – na ceste Víťazovce – Košarovce (207 000 €)

 

Okres Kežmarok: spolu 786 000 €

Podhorany – Vojňany (511 000 €)

Stará Lesná (157 000 €)

Osturňa (118 000 €)

 

Okres Levoča: spolu 1,22 mil. €

Dravce – Bukovinka (248 000 €)

Domaňovce – hranice okresu Spišská Nová Ves (55 000 €)

Vyšný Slavkov – Bijacovce (Paršivá) (916 000 €)

 

Okres Medzilaborce: spolu  747 000 €

Ňagov – Čabalovce (175 000 €)

Rokytovce – Medzilaborce (25 000 €)

Most Radvaň nad Laborcom – na ceste Oľka – Radvaň n/Laborcom (359 000 €)

Most Čabiny – na ceste Sukov – Medzilaborce (188 000 €)

 

Okres Prešov: spolu 1,48 mil. €

Zlatá Baňa – Červenica (120 000 €)

Chminianske Jakubovany – Chminianska Nová Ves (177 000 €)

Klenov – Prešov (264 000 €)

Mirkovce – Varhaňovce (190 000 €)

Ondrašovce – Chminianska Nová Ves (76 000 €)

Ľubovec – Kysak (70 000 €)

Most Svinia – na ceste Lažany – Svinia (146 000 €)

Most Zlatá Baňa – na ceste Červenica – Zlatá Baňa (114 000 €)

Zosuv Klenov – na ceste Klenov – Sedlice (325 000 €)

 

Okres Sabinov: spolu 789 000 €

Oľšov – spojka (80 000 €)

Krásna Lúka – Torysa (245 000 €)

Renčišov – Jarovnice (78 000 €)

Zosuv Brezovička – na ceste Vyšný Slavkov – Brezovica (293 000 €)

Most Ľutina – na ceste Olejníkov – Ľutina (93 000 €)

 

Okres Snina: spolu  249 400 €

Snina – Pčoliné (57 400 €)

Zosuv Snina – na ceste Pichné – Snina (192 000 €)

 

Okres Stará Ľubovňa: spolu 2,52 mil. €

Stará Ľubovňa – Kolačkov (120 000 €)

Stará Ľubovňa – Litmanová (175 000 €)

Plaveč – Andrejovka (230 000 €)

Medzibrodie – Mníšek nad Popradom (445 000 €)

Sulín – Malý Lipník (190 000 €)

Ľubovnianske kúpele – Plavnica (299 000 €)

Most Veľká Lesná - na ceste Veľká Lesná – Haligovce (440 000 €)

Most Sulín – na ceste Sulín – Malý Lipník (626 000 €)

 

Okres Stropkov: 350 000 €

Šandal – Radoma (350 000 €)

 

Okres Svidník: spolu 619 000 €

Mlynárovce – Beňadikovce (250 000 €)

Cigľa – Šarišské Čierne (225 000 €)

Mičakovce – Giraltovce (144 000 €)

 

Okres Vranov nad Topľou: spolu 1,58 mil. €

Jasenovce – pred obcou (135 000 €)

Davidov (96 000 €)

Dlhé Klčovo (103 000 €)

Most Sačurov – na ceste Dlhé Klčovo – Sačurov (318 000 €)

Most Giglovce – na ceste Jasenovce – Holčíkovce (303 000 €)

Most Ďurďoš – na ceste Mičakovce – Hanušovce nad Topľou (64 000 €)

Most Vyšný Žipov – na ceste Skrabské – Bystré (558 000 €)

 

Prešov 9. marca 2015

Veronika Fitzeková

hovorkyňa PSK