Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dobrá predvolebná správa – Vladimír MEZENCEV

Pred parlamentnými voľbami zvykneme počúvať a čítať máločo dobrého. Politické strany sa viac snažia zdiskreditovať svojich konkurentov než ponúknuť vlastné ucelené programy a upriamiť pozornosť na ich prednosti. Nečudo, že je stále viac tých našincov, ktorí sa vôbec nechystajú prísť k volebným urnám. O to viac milo prekvapuje nemalý záujem o voľby zo strany našich občanov, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí. Až 73 000 z nich sa rozhodli odovzdať, presnejšie povedané poslať, svoje hlasy niektorej z 25 strán, ktoré sa uchádzajú o miesta v NR SR. Keď si predstavíme, že vo voľbách v roku 2006 ich bolo iba 3427, o šesť rokov neskôr 7050, v roku 2020 však už takmer 49 000, tak je to ďalší výrazný skok. Pritom musíme vziať na vedomie, že Slováci, žijúci v cudzine, to majú s odovzdaním svojích hlasov nie tak jednoduché ako my doma. Nám stačí navštíviť volebnú miestnosť, preukázať svoju totožnosť, prevziať hlasovací lístok – a odvoliť. Krajania však najprv museli prejaviť záujem o účasť na voľbách elektronicky, alebo klasickou poštou, čakať, pokiaľ im zo Slovenska prídu z ministerstva vnútra potrebné volebné materiály, potom odoslať v určenom termíne vyplnený volebný lístok späť.

 

Voliť chcú Slováci až zo 131 krajín sveta /!/, najviac z Česka – až 27 000. V 15 krajinách, vrátane USA a Kanady je záujemcov o parlamentné voľby v SR vyše tisíc. I keď ide o jednotlivcov, voliť chcú aj Slováci z doslova exotických destinácií, napr. z Grónska, Madagaskaru, Nového Zélandu, Faerských ostrovov, Thajska...

 

Naša republika pociťuje nedostatok odborníkov rôzneho zamerania, ktorí odišli žiť a pracovať do cudziny. Z rôznych príčin, nielen ekonomických. Mnohí z nich sa na rodné Slovensko i vrátili, pokúšali sa uplatniť vzdelanie a skúseností, získané v zahraničí. Žiaľ, často svoj návrat oľutovali. Doma sa stretli so zbytočnou byrokraciou, ľahostajnosťou, či našou typickou vlastnosťou – závisťou. Stávajú sa aj prípady, že neschopní manažéri a ďalší vedúci pracovníci sa boja príchodu „navrátilcov“, že ich vytlačia z ich pohodlných a teplých kresiel. Pritom tí, ktorí sa už vrátili a vracajú sú naši skutoční vlastenci a prichádzajú späť domov rozhodne nie zo zištných dôvodov, ale s úprimnou snahou poskytnúť Slovensku získané vedomostí a skúseností. Aj tí, ktorí budú voliť na rôznych zemepisných šírkach a dĺžkach našej planéty tak chcú dať najavo, že im na Slovensku stále záleží, aj preto, lebo raz sa chcú do svojho pôvodného domova vrátiť. Nielen dožiť, ale predovšetkým mu pomôcť...

 

Každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí, čo je až štyrikrát viac, než je priemer EÚ. Po absolvovaní štúdia sa z nich vráti domov necelá polovica. Uvedomme si, že aj nastávajúce voľby môžu tento nepriaznivý stav zmeniť k lepšiemu...