Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Dôstojné oslavy SNP v Dudinciach – Jozef Mazár

V piatok 28. augusta sa aj v najmenšom mestečku slovenskej republiky, v Dudinciach, konali tohoročné oslavy Slovenského národného povstania. Dôstojné boli nielen tým, že k veľmi decentne urobenému Pamätníku padlých po úvodnom, obsahovo hodnotnom a dôstojne prednesenom vystúpení primátora mesta PaedDr. Dušana Strieborného a ďalších vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov i ďalších inštitúcií a organizácií, Národnú radu Slovenskej republiky nevynímajúc, položili  zástupcovia prítomných  organizácií až šesť vencov, ale predovšetkým z dôvodu,  že osláv sa zúčastnilo takmer päťsto ľudí rôznych vekových skupín.

Vo vystúpení folklórneho súboru Partizán našli mnohí v priestoroch amfiteátra mnohé prvky úprimnosti, nefalšovaných a nepredstieraných ponúk kvalitnej kultúry či už spevom,  tancom, ľudovou hudbou, alebo umeleckým sprievodným slovom z košatého stromu životov našich otcov a dedov, z ktorých mnohí za súčasnosť s mierovým slnkom na oblohe nad nami položili svoje životy.

Pod svetlom reflektorov, neďaleko od zapálenej vatry, v hlúčikoch podaktorí uvažovali nad minulosťou a súčasnosťou. Mnohí si všímali aktívnych mladých ľudí, Tie pozitívne aktivity si právom zasluhujú v dnešnom svete trvalú pozornosť. Hlavne kvôli perspektívam.

Pekne povedal ešte v roku 1990 Alexander Dubček, keď na adresu mladých ľudí zvýraznil myšlienku, že mladí ľudia sa  musia naučiť, čo sme my zabudli. Zrejme bol nielen kvalitným politikom, od srdca demokratom a Európanom, ale i výborným prognostikom. Národu neponúkal svojimi slovami už dávno prebádané, objavené,známe.Zapaľoval bádať po neprebádanom a pre naše životy potrebnom. My sme mnohí, dokonca v skupinách,našťastie, na to všetci nezabudli.

Zabudli sme hlavne na to, čo nestojí peniaze. Zabudli sme na úprimný pozdrav. Pozdraviť sa a vzdať úctu starším a pracovitým.Ani reč úprimného srdca nepotrebuje peniaze. Zabudli sme slušným spôsobom ponúknuť mladému človeku svoje schopnosti, zabudli sme mu oznámiť, že duálne vzdelanie sme absolvovali už začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď bol do stredných škôl robený výber. Nie podľa výšky zárobku rodičov, ale podľa kvality vedomostí.I keď aj vtedy existovali výnimky.

Mladý, talentovaný človek tak v škole, kultúre či športe, ale aj v oblastiach z iných sfér života, by mal dostávať v silnej konkurencii kvality – pedagogickej i študentskej, možnosť skvalitňovať svoj talent. Preto sa napríklad starší, skôr narodení pýtali mladších, prečo dnes nemáme majstrov Európy či sveta napríklad vo futbale, keď tomu tak v rokoch minulých bolo?

Prečo dnes nemôže veľmi talentované chudobné dieťa zvyšovať svoj talent v hudbe, uplatňovať svoje zručnosti tam, kde sa môže najviac v živote uplatniť práve vďaka vlastnému talentu?

Mladý človek, ale ani dospelý by nemal ani dnes vidieť, žiaľ,stáva sa to často, aby sa aj z tribún dostávali hlavne k mladým a rozhľadeným, manipulácie o potrebe zapínania gombíkov na oblekoch nahých kráľov. Dokonca aj nekvalitným prednesom, čítaním z televíznej čítačky.

Toto mladý človek vidí, smeje sa z toho a hľadá svoju pravú tvár i skutočnú hrdú domovinu, svoju vlasť.

„Mnohí sa pamätáme na svojich otcov a dedov, ktorí nás učili poctivosti v životoch. Ich statočná práca mala reálne výsledky. Aj vďaka tomu, že prinášali svojimi výsledkami práce nové, dovtedy neprebádané a verejne, na odbornej úrovni o tom rozprávali“ povedal mi skôr narodený pán, s ktorým som sa dal do reči a prezradil mu svoju radosť z chcenia mladých pomáhať riešiť kvalitou vlastnej práce svoje vlastné problémy.

Často chýba úžasná zodpovednosť a potreba prinášať objektívne prostredníctvom médií to, čo sa stalo, čo sa deje a čo nás čaká. Možno aj preto chýbajú pre mnohé oblasti kvalitní mladí ľudia, lebo mnohé čo sme kvalitné mali, sme už dávno stratili. Dnešná forsírovaná kvalita absentuje silu pravdivého argumentu a moc faktov pre potrebné zdravé zmeny životného štýlu a úprimnej ľudskej komunikácie.

Aj také myšlienky ponúkajú každoročné oslavy výročí víťazstva nad fašizmom. Aj vďaka veľkej pomoci  bojovníkov v SNP, teda ich priamych účastníkov.

Ak  budú slabo prinášané a málo presvedčivé pre mladých odkazy spomenutých bojov proti fašizmu v II. svetovej vojne, bude mnohých čakať slabá, chorá budúcnosť. Toto nie je o žiadnych izmoch, Tieto riadky z osláv SNP sú vždy len o reči našich srdiečok.

Veľká, košatá, bohatstvom otcov a dedov bola 28. augusta toho roku členmi folklórneho súboru Partizán  zdobená oslava Slovenského národného povstania. Aj v tmavej noci dudinského amfiteátra v sebe skrývala v jasnej mysli stoviek čestných, pracovitých ľudí veľa symboliky.  Foto: archív   Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Dudinciach z tohoročných osláv.

Veľká, košatá, bohatstvom otcov a dedov bola 28. augusta toho roku členmi folklórneho súboru Partizán zdobená oslava Slovenského národného povstania. Aj v tmavej noci dudinského amfiteátra v sebe skrývala v jasnej mysli stoviek čestných, pracovitých ľudí veľa symboliky. Foto: archív Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Dudinciach z tohoročných osláv.