Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ctím si a vzdávam svoju úctu veteránom 2. sv. vojny – Peter Pellegrini

 

Základnou politickou agendou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho je aj návšteva historických pamätníkov z čias 2. svetovej vojny a stretnutia s vojnovými veteránmi. Pán premiér, dostatočne si na Slovensku pripomíname  tých, ktorí padli v boji proti nemeckému fašizmu a ich domácim prisluhovačom?

Žiaden národ neprežije bez vlastnej historickej pamäti. Udalosti SNP, odvážne činy našich dedov a otcov, ktorí neváhali nasadiť vlastné životy za oslobodenie našej vlasti spod fašistického jarma považujem za najsilnejší odkaz pre nastupujúce generácie Slovákov a Sloveniek. Je našou morálnou povinnosťou si pamätníkov týchto udalosti ctiť a zároveň aktívnym postojom nedovoliť, aby sa takéto vojnové besnenie zopakovalo.

 

Slovensko si uplynulý rok pripomínalo 75. výročie SNP. Ako hodnotíte priebeh osláv?

Som veľmi rád, že naša vláda vytvorila dôstojný rámec pre pripomenutie si tejto významnej historickej udalosti. Stretol som sa s mnohými účastníkmi osláv a teší ma jedna podstatná skúsenosť. Prestávajú mať len akýsi formálnymi charakter a stávajú sa súčasťou vedomia ľudí, vrátane mladšej generácie. Je našou povinnosťou hovoriť o fašizme, o hrôzach  v koncentračných táborov, genocíde a vyvražďovaní nevinných ľudí. Môžeme byť hrdí na to, že vďaka našim hrdinom z čias 2. sv. vojny sme boli súčasťou víťaznej vojnovej koalície, ktorá predurčila aj postavenie vtedajšieho Československa na medzinárodnej politickej scéne.

 

Ako si vysvetľujete, že dnes získavajú politickú podporu extrémistické hnutia, ktorých ideológia je postavená na renesancii fašistických ideí?

Čas je neúprosný a pomaly vymiera generácia, ktorá si pamätá vojnové utrpenie, živí pamätníci rokov, kedy fašizmus ovládol prakticky celú Európu. Keď prídem do parlamentu a pozriem sa na niektorých ľudí, ktorí tam sedia, pýtam sa sám seba čo sa so spoločnosťou deje. Keď vidím v televízii aroganciu jedného  z nich,  ako po rozsudku súdu spupne komunikuje s médiami a tým aj s verejnosťou, pýtam sa čo sme nedocenili alebo zanedbali. Sám seba sa niekedy pýtam, či sme svedkami historického opakovania sa dejín. Aj vo vtedajšom Nemecku vypätý vnútropolitický zápas, spochybňujúci štát a jeho inštitúcie, využil človek šíriaci nenávistné myšlienky v bavorských krčmách. Volal po nastolení tvrdej ruky a demokraciu považoval za prežitok. O pár rokov za to krutou daňou zaplatila celá Európa. Dnes takéto volanie po nastolení tvrdej ruky počúvame opäť.

 

Čo sa  tým dá robiť, ako zastaviť tento negatívny trend?

Som presvedčený, že všetci čo sme verejne činní, demokratická verejnosť stojíme pred zásadnou úlohou ako čeliť týmto nebezpečným trendom. Dôveru k štátu, k jeho inštitúciám vnímam ako prevenciu voči tomu, aby tu na emočnej vlne nevyrástli nenávistné hnutia a novodobí extrémistickí vodcovia. A to je zodpovednosť voči krajine nás všetkých, nielen koalície, ale aj opozície. Výsledky volieb do VÚC, kde v mojom rodnom meste, v Banskej Bystrici boli vďaka spojeniu demokratických síl porazení extrémisti hodnotím, ako pozitívny signál, že sa vieme spojiť proti zlu. A zároveň aj ako hodnotové rozvíjanie odkazu tých, ktorí sú pochovaní na Slavíne, ale aj na iných pamätných miestach Slovenska a po celej Európe. Je to odkaz, že ich obete neboli zbytočné.

 

Je dostatočne slovenská politická scéna silná a rovnako aj Európa na to, aby bola úspešná v zápase s pohrobkami fašizmu?

Násilie, koncentračné tábory, šírenie xenofóbie a nenávisti poznačilo celé národy a Európa sa s týmto krutým dedičstvom musela po celé generácie bolestne vysporiadať. Pred politickými predstaviteľmi, kultúrno – spoločenskými elitami stojí dnes zásadná úloha, budovať a formovať historickú pamäť tak, aby vytvorila etickú prevenciu voči pohrobkom ideológie, ktorá za cenu veľkých ľudských obetí, utrpela zdrvujúcu porážku. Európsky kontinent je už 75 rokov bez vojny a jednotlivé štáty za ten čas vytvorili spoločný hodnotový a ekonomický priestor, v ktorom sa naučili  žiť a prosperovať. Vytvorili sme jedinečný projekt súdržnosti štátov, ktorý je inšpiráciou pre spoluprácu národov aj na iných kontinentoch. Kedysi mocenskú rivalitu veľkých európskych hráčov, ktorá bola zdrojom dvoch najstrašnejších vojen v histórii ľudstva, nahradilo historicko-kultúrne vyrovnanie sa, smerujúce k budovaniu spoločnosti na báze základných ľudských práv a demokracie. Napriek tomu, že naša krajina a celá Európa žije taký dlhý čas v mieri, sme svedkami tichej renesancie extrémizmu, návratu k ideám o ktorých sme si mysleli, že sú dávno pochované v minulosti. Som presvedčený, že formovanie historickej pamäte nie je len otázkou jedného dňa. Súboj ideí v demokratickej spoločnosti je proces, ktorý nikdy nekončí a je len v našich rukách, aby sme ponúkli niečo príťažlivejšie, ako je  šírenie nenávisti. Dvadsať sedem rokov úspešného budovania modernej demokracie v Slovenskej republike je dôkazom, že dôstojne napĺňame odkaz našich dedov a otcov, ktorí svojimi obeťami umožnili Slovensku slobodne sa rozvíjať. Je to morálny záväzok, na ktorom musíme hodnotovo rozvíjať  štát aj jeho budúce generácie.

 

Antifašistický pilier je jedným z hodnotových pilierov strany SMER – SD. Vaša strana formuje svojimi politickými iniciatívami dlhodobo protifašistickú hodnotovú tradíciu. Ako predseda slovenskej vlády, čo považujete za dôležité pripomenúť v tejto súvislosti našej verejnosti?

Určite si pamätáte, že z iniciatívy predsedu SMER-u si pripomíname deň holokaustu. Rovnako vytvárame priestor na to, aby sme si uctili hrdinov 2. sv. vojny, pretože si zaslúžia náš rešpekt a úctu. Cítime, že sa dnes začína elementárny zápas o pravdivú interpretáciu dejín. Mladá generácia je vystavená na sociálnych sieťach rôznym pseudopravdám, ktoré spochybňujú holokaust, fašizmus, koncentračné tábory. Niektoré politické strany sa hlásia k odkazu režimu z čias vojnového štátu, ktorý dal pokyn na vypaľovanie slovenských obcí a vraždenie nevinných Slovákov a Sloveniek. Ako ukazujú prieskumy verejnej mienky, mladá časť generácie nevie čo je holokaust a dokonca ho spochybňuje. Ak tento trend nezastavíme ak sa nepobijeme o historickú pravdu, čakajú nás zložité časy, kde demontáž demokracie bude na programe dňa. Naša vláda je pripravená vyčleniť 2 milióny eur na opravu pamätníkov z čias 2. sv. vojny, pretože ich vnímame, ako výrazné symboly pripomínajúce si naše víťazstvo nad fašizmom. Zároveň pripomínam, že len vďaka veteránom 2. sv. vojny, vďaka účastníkom SNP môžeme byť hrdý národ v strednej Európe. Ctime si ich a vzdávajme im rešpekt a našu úctu!

Vladimír Dobrovič