Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

COVID-19: Členské štáty by mali prispieť k zvýšeniu informovanosti o krokoch EÚ – Soňa Mellak

 

  • podpora informovanosti a komunikácia sú kľúčovými nástrojmi v boji proti nákaze
  • inštitúcie EÚ podporujú solidárne opatrenia členských štátov
  • viac informácií v členských štátoch o opatreniach EÚ proti pandémii a jej dopadom

 

 

Podpredsedovia EP pre komunikáciu v pondelok vyzvali členské štáty, aby urobili viac pre informovanie verejnosti o krokoch EÚ a o vzájomnej solidarite v boji proti novému koronavírusu.

„Podpora informovanosti a komunikácia sú kľúčovými [nástrojmi] pre zvládnutie súčasnej zdravotníckej a hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu,‟ uviedli podpredsedovia Európskeho parlamentu Othmar Karas (EPP, AT) a Katarina Barley (S&D, DE) v nadväznosti na dvojmesačné spoločné úsilie EÚ zamerané na boj proti ochoreniu COVID-19.


„V prvom rade je dôležité, aby všetky vnútroštátne orgány jasne a konzistentne informovali verejnosť o potrebných opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu, a to najmä vtedy, keď sa bude uvažovať o procese uvoľňovania obmedzení, ktorý by mal prebiehať koordinovane v celej EÚ,‟ uviedol podpredseda EP Othmar Karas.


„V záujme udržania jednoty a solidarity v EÚ je tiež nevyhnutné, aby vnútroštátne orgány - v rámci boja proti dezinformáciám - vyvinuli snahu informovať o kolektívnych krokoch EÚ na pomoc členským štátom v tejto kríze. Tlačové konferencie a videá predsedníčky Európskej komisie [Ursuly] von der Leyen, prostredníctvom ktorých prináša aktuálne informácie, a to najmä keď sa odohrávajú v Európskom parlamente, by mali byť vysielané zoširoka v členských štátoch. Informácie vytvárajú povedomie,‟ dodal podpredseda EP Karas.


Podpredsedníčka EP Katarina Barley uviedla: „Iniciatívy na úrovni EÚ sú napokon schvaľované nielen poslancami Európskeho parlamentu zo všetkých členských štátov, ale aj ministrami z vlád všetkých krajín EÚ. My všetci sa zúčastňujeme na prijímaní rozhodnutí a my všetci sa podieľame na výsledku.‟


„Je to dôležité z dôvodu zodpovednosti, transparentnosti, demokracie a dôvery v naše riadiace štruktúry. Mnohé aspekty súčasnej krízy si vyžadujú spoločný postup a spoločné využívanie zdrojov. Týka sa to napríklad dohody na udržaní otvorených hraníc pre životne dôležité zdravotnícke vybavenie a zásobovanie potravinami, podpory podnikov, pracovných miest či spotrebiteľov, financovania výskumu funkčnej vakcíny, spoločných pravidiel pre letecké spoločnosti, podpory pre odvetvia poľnohospodárstva a turizmu, ako aj pomoci pre našich najbližších susedov a partnerov spoza hraníc EÚ,‟ dodala podpredsedníčka EP Barley .


„EÚ a Európska centrálna banka spoločne uvoľnili stovky miliárd eur na podporu štátnych financií a ekonomík. Bolo to možné iba vďaka úverovej bonite Európskej únie a váhe, ktorú má v prípade spoločného postupu,‟ zdôraznil podpredseda EP Karas.


„Napriek tomu sa však o veľkej časti tohto úsilia neinformuje dostatočne alebo sú verejnosti prostredníctvom silnejúcich dezinformačných kampaní dokonca servírované nepravdivé informácie, ktoré odvádzajú pozornosť od skutočného úsilia zameraného na vzájomnú podporu v týchto veľmi ťažkých a neistých časoch,‟ dodala podpredsedníčka EP Barley.