Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Chcem skoncovať s korupciou a klientelizmom na úrovni BSK – Ľubomír Huďo

Bratislava 22. októbra (TASR) - Kraj je tu pre ľudí, nie pre straníckych lobistov, developerov a biznismenov, ktorým ide len a len o vlastný zisk. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo, ktorý v tejto súvislosti plánuje po prípadnom víťazstve vo voľbách rozsiahly ekonomický audit na pôde vyššieho územného celku (VÚC).

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za predsedu BSK?
Na podnet poslucháčov alternatívneho informačného rádia Infovojna nespokojných s fungovaním súčasného systému. Tí sa vo vysielaní pravidelne pýtali, čo môže jedinec urobiť, ako môže prispieť k zmenám. Keďže som im odporúčal vyvíjať aktivity v bezprostrednom okolí a ovplyvňovať dianie okolo seba, rozhodol som sa okrem vysielania a sprostredkovania informácií konať aj na úrovni kraja. Navyše sa vo verejnosti zaužívalo nepríjemné tvrdenie, že do politiky idú len bezcharakterní a vydierateľní ľudia, vlastne len špinavci, a pre slušných ľudí to nie je priestor. Práve preto to treba zmeniť, aby nám nevládli pochybné charaktery a politické figúrky, ktoré nepracujú vo verejnom záujme.

Považujete svoje skúsenosti za dostatočné na vedenie BSK?
Mám skúsenosti s požiadavkami a predstavami rôznych zástupcov verejnosti, poznám problémy, ktoré ich ťažia a viem, prečo považujú súčasný systém za neschopný ich vyriešiť. Je čas demaskovať a odhaliť, ako systém funguje na úrovni samosprávneho kraja a či je možné ho zreformovať a napraviť, aby slúžil skutočne verejným záujmom, nie byrokratom a záujmovým skupinám. Nejde predsa len o mňa, ale aj o ľudí schopných pôsobiť v danej problematike, od ciest, cez zdravotníctvo až po školstvo a kultúru, aby dostali možnosť ovplyvniť verejné dianie bez protekčného či straníckeho pozadia.

Ktoré sú, podľa vás, v súčasnosti najpálčivejšie problémy kraja?
Neefektívne míňanie finančných prostriedkov, neefektívne nakladanie s verejným majetkom, katastrofálna cestná sieť, chýbajúca prepojenosť miest a obcí v kraji, chátrajúce školy, chaotický urbanizmus bez adekvátnej občianskej vybavenosti, ťažká dostupnosť zdravotnej starostlivosti v mnohých obciach, absencia nájomných bytov, bezpečnosť, ale i duchovný rozmer v oblasti kultúry, tradícií, identity a spolupatričnosť s celou krajinou, nielen v zmysle konkurenčného vyčleňovania sa v rámci jedného štátu.

Ktoré sú vaše programové priority v oblasti zdravotníctva, školstva, dopravy a cezhraničnej spolupráce?
Všetky tieto oblasti súvisia v prvom rade s transparentnosťou finančných tokov a ich využívaním či zneužívaním. Preto je pre mňa prvoradou prioritou skoncovanie s korupciou a klientelizmom na úrovni BSK. Kraj je tu pre ľudí, nie pre straníckych lobistov, developerov a biznismenov, ktorým ide len a len o vlastný zisk. S tým súvisí rozsiahly ekonomický audit na pôde VÚC ihneď po nástupe do funkcie, o výsledkoch ktorého budú občania informovaní. Potom sa možno sústrediť na každú z uvedených oblastí – v oblasti zdravotníctva prehodnotiť výhodnosť či nevýhodnosť prenájmov v záujme verejnosti, v oblasti školstva riešiť dezolátny a nedôstojný technický stav budov stredných škôl a internátov, podporovať prevádzkovateľov detských jaslí, v oblasti dopravy riešiť nielen problém príchodu do metropoly a parkovanie, ale aj dopravné prepojenie obcí a miest v celom kraji. Cezhraničná spolupráca v rámci posilnenia vzájomných väzieb je prínosom, no nie v duchu eurointegračnej demagógie a formalizmu, ale obojstranných výhod v prospech radových občanov.


Ako vnímate súčasné fungovanie Úradu BSK?
Ako dôkaz zlyhania systému vo forme protežovania straníckych, záujmových a lobistických cieľov samozvaných skupín, ktoré zneužívajú dôveru voličov, a byrokratického priživovania sa na správe vecí verejných. Tesne pred voľbami potom nasleduje propagandistická a reklamná kampaň, aby sa na danom stave nič zásadné nemenilo a zostali rovnaké "žaby na prameni" na úkor všetkých ostatných obyvateľov kraja.

Máte už pripravené personálne obsadenie Úradu BSK v prípade víťazstva vo voľbách?
Nepochybne. Naznačil som to aj v odpovedi na jednu z predchádzajúcich otázok. Zásadným princípom pri ich výbere, napriek tomu, že ma podporuje aj neštandardná parlamentná strana (ĽSNS) a subjekty mimoparlamentnej opozície (Priama demokracia, Sloboda a Priama demokracia), nebola a nie je stranícka príslušnosť, spriaznenosť so zištnými ekonomickými skupinami alebo osobný protekcionizmus. Na prvom mieste je odbornosť a snaha zmeniť zabehaný, nefunkčný a neefektívny systém v duchu národnoštátnych záujmov na úrovni vyššieho územného celku. 

UPOZORNENIE: Rozhovor s Ľubomírom Huďom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu BSK, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do vyšších územných celkov.