Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ceny uznania a priateľstva sú odovzdané

V závere roka sa poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zišli na slávnostnom zasadnutí, ktoré malo iba jediný bod programu, odovzdanie cien PSK a predsedu PSK Petra Chudíka za rok 2015. Táto tradícia písala vo štvrtok 17. decembra už svoju dvanástu kapitolu, v nich si postupne prevzali ocenenia za mimoriadny prínos pre kraj do sedemdesiat osobností, inštitúcií a organizácií. Kto vystúpil na javisko Veľkej sály Divadla Jonáša Záborského tohto roku, aby si užil svojich niekoľko minút spoločenského uznania a slávy?

 

Predseda PSK Peter Chudík začal odovzdávanie svojich uznaní známou tatranskou legendou, chatárom a nosičom Petrom Petrasom. Chlapom, ktorý doslova z popola vzkriesil najstaršiu  tatranskú chatu, Reinerovu útulňu na Starolesnianskej poľane pod Hrebienkom a svojou pracovitosťou, umom a šikovnosťou rúk ju premenil na jeden z turistami najnavštevovanejších tatranských terminálov pohody a pomoci.  V oficiálnej reči „za osobnú angažovanosť pri záchrane Reinerovej chaty, za aktívnu podporu cestovného ruchu a za propagáciu Vysokých Tatier“. Druhá predsedova cena patrí  Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, ktorá tohto roku oslávila 70 rokov svojej existencie: „za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry a knižnično informačných službách a za angažovanosť pri komunitných aktivitách“. Tretím nositeľom tohtoročnej Ceny predsedu PSK sa stal človek so širokým a prajným srdcom, hohorárny konzul Ukrajiny v SR pán Stanislav Obický. Osobnosť, známa od Vranova nad Topľou po Ukrajinu ako štedrý donor ľudí v núdzi, kultúrnych súborov a športových oddielov.

 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja prevzal pre kolektív  Ľubovnianskej nemocnice n. o. riaditeľ Peter Bizovský. Človek, pod ktorého vedením sa premenila stratová organizácia na finančne vyrovnanú a finančne stabilnú neziskovú nemocnicu, ktorá dnes zamestnáva okolo 410 pracovníkov (oproti 360 v transformačnom roku 2005) a počet pacientov za zvýšil v ročnom objeme o 3 tisíc. Aj keď sa všetky chvály na fungovanie tejto nemocnice môžu brať ako zázrak v slovenskom zdravotníctve, nemocnica navyše prešla náročnou stavebnou rekonštrukciou a dnes už pribudla kompletná digitalizácia RDG oddelenia a nové pracovisko magnetickej rezonancie. Druhú cenu kraja za rok 2015 získala mimoriadne úspešná a moderná výrobná spoločnosť Spinea v Prešove, dnes už v celom svete známa svojimi jedinečnými superpresnými prevodovkami, reduktormi  TwinSpin (dnes už v generácii G) a ďalšími technickými zázrakmi. Pre ilustráciu môžeme zdôrazniť, že jej výrobky sú pre svoju kvalitu nainštalované aj v známom urýchľovači jadrových častíc vo švajčiarskom Cerne.  Spinea dnes zamestnáva cca 450 pracovníkova vo výskumno-vývojovom oddelení ďalších 36 hi-tech odborníkov a ďalších si prakticky už dnes odborne pripravuje pre rozširovanie výroby v nasledujúcich rokoch (o tomto kroku v rámci „kádrovej politiky“ Spiney sme písali iba nedávno). Spoločnosť oficiálne dostala tohtoročnú Cenu PSK „za významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu zamestnanosti v regióne a prezentáciu Prešovského kraja v celosvetovom meradle“.

Tretia cena má mimoriadne ľudský a priateľský rozmer. Prišiel si ju prevziať osobne prvý muž Pardubického kraja (ČR) hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj je v podstate prvý zahraničný regionálny partner prešovskej krajskej samosprávy. Zmluva o vzájomnom partnerstve a spolupráci bola podpísaná ešte v októbri 2002. Pardubický kraj niekoľkokrát finančne pomohol občanom najľudnatejšieho slovenského kraja pri riešení následkov prírodných katastrof (povodne a veterné smršte vo Vysokých Tatrách). Poslanci jednomyseľne rozhodli o tom, že partnerský Pardubický kraj si zaslúži cenu „za dlhodobé priateľské vzťahy, nezištné prejavy solidarity, angažovanú a aktívnu pomoc v krízových situáciách.“  A keďže 28. október je v Českej republike (na rozdiel od Slovenska – škoda)  každoročným štátnym sviatkom vzniku Československej republiky, tohto roku boli k tomuto sviatku vydané v ČR dvojice pamätných strieborných mincí s portrétmi zakladateľov spoločného štátu Čechov a Slovákov Tomáša G. Masaryka a Miroslava R. Štefánika.  Martin Netolický odovzdal svojmu prešovskému partnerovi Petrovi Chudíkovi kolekciu týchto mincí ako prejav vďaky za mimoriadne dobré a mimoriadne priateľské vzťahy medzi oboma regiónmi. Ako symbol spolupatričnosti oboch národov v minulosti i pre budúcnosť.       

.         

Legendárny Peter Petras si prevzal Cenu predsedu PSK

Legendárny Peter Petras si prevzal Cenu predsedu PSK

Za Ľubovniansku nemocnicu n. o. prevzal Cenu PSK riaditeľ Peter Bizovský

Za Ľubovniansku nemocnicu n. o. prevzal Cenu PSK riaditeľ Peter Bizovský

Ľudský poklad v celom svete dnes známej firmy Spinea Prešov

Ľudský poklad v celom svete dnes známej firmy Spinea Prešov

Hejtman Martin Netolický (vľavo) venoval Petrovi Chudíkovi pamätné mince s portrétmi zakladateľov ČSR T. G. Masaryka a M. R. Štefánika

Hejtman Martin Netolický (vľavo) venoval Petrovi Chudíkovi pamätné mince s portrétmi zakladateľov ČSR T. G. Masaryka a M. R. Štefánika

O pardubického hejtmana bol medzi poslancami PSK veľký záujem

O pardubického hejtmana bol medzi poslancami PSK veľký záujem